Vaccinerade personer kan besöka andra och exempelvis krama sina barnbarn.

Vaccinerade kan träffa andra

Folkhälsomyndigheten gör nu bedömingen att vaccinerade personer kan träffa personer från olika hushåll, även inomhus.

– De nya riktlinjerna gäller för alla som har fått minst en dos vaccin och det har gått minst tre veckor efter första sprutan, sa socialminister Lena Hallengren, S, vid en presskonferens.
Då bedömer man att skyddet är bra, men det är fortfarande viktigt att ta dos två för att få ett fullgott skydd, menar ministern.

Återuppta gemensamma aktiviteter
Gemensamma aktiviteter på boenden kan också återupptas. Och äldre personer kan nu även handla, men ingen, inte ens vaccinerade får bidra till trängsel.
– Trängsel i en lokal bidrar till smittspridning just där. Vaccinering innebär inte en hundraprocentig garanti för att inte sprida sjukdom, enligt Lena Hallengren.

Tre veckor efter dos två – fullgott skydd
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson poängterar att vaccinationen först tre veckor efter den andra vaccindosen ger fullgott skydd. Men dessa personer kan dock besöka andra och exempelvis krama sina barnbarn. Johan Carlson manar dock till fortsatt försiktighet, även bland vaccinerade.
– Det är inte så att vi anser att man inte ska leva efter de rekommendationer som finns, det gäller alla människor. Men här pratar vi om en grupp som levt extremt isolerad, sa han.

Även inom vården kommer en del lättnader. Dagverksamhet kan återupptas på exempelvis särskilda boenden. Besök kan också göras på serviceinrättningar.

 • Lättnader för vaccinerade
  Personer som vaccinerats med minst en dos och där tre veckor passerats, kan enligt de nya rekommendationerna:
  Träffa människor från några olika hushåll och även inomhus.
  Umgås med barn och barnbarn inomhus utan att hålla avstånd, förutsatt att de inte har några symtom.
  Enligt de nya besluten kan också gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas när vaccinationerna genomförts, förutsatt att rekommenderade rutiner följs.
  Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan också göra besök utanför hemmet, till exempel hos anhöriga och på serviceinrättningar.
  Källa: Folkhälsomyndigheten

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto