SKPF och SPF hotade med domstol om inte tjänstepensionen omförhandlades

Vapenskrammel räddade pensionerna för 150 000

– Det här visar att Sverige behöver handlingskraftiga pensionärsorganisationer. Vår beslutsamhet och vilja att backa upp våra krav med rättsliga åtgärder gav resultat. Nu kommer vi att ligga på med blåslampan så att förhandlingarna mellan parterna leder till stabila och förutsägbara pensioner för våra medlemmar i framtiden, säger Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna.

Efter några intensiva och oroliga veckor kan omkring 150 000 pensionärer, de flesta 80+ och kvinnor, andas ut.
Det som såg ut som ett år av sänkta tjänstepensioner med upp till 1 500 kronor för tidigare kommun- och landstingsanställda, stoppades efter påtryckningar. Pensionärsorganisationerna SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna, samt 28 fackförbund, grävde fram stridsyxan och begärde omförhandlingar av avtalet.
Det är möjligt att även socialminister Annika Strandhälls, S, uttalande om att hon fick ont i magen när så många äldre skulle drabbas negativt av ett gammalt tjänstepensionsavtal, påverkade förloppet.
Det var strax före jul som nyhetsbyrån TT gick ut med nyheten att 150 000 pensionärer, de flesta födda 1937 eller tidigare, i stället för att glädja sig åt höjd allmänpension skulle gå minus för att tjänstepensionen sänktes.
Ett krångligt avtal som skrivits om i samband med att det nya pensionssystemet infördes för att – och det var intentionen – pensionärerna inte skulle drabbas negativt.

Påtryckningarna blev för starka
Den första kontakten mellan avtalsslutande parter, fackförbunden och arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, gav negativa besked. Pensionärerna skulle inte kompenseras 2018, men man var villig att se över avtalet från 2019 och framåt.
Men påtryckningarna blev för starka. Och slutligen insåg också SKL det orimliga i ett avtal som man aldrig kan lita på och som en jojo hoppar upp och ner år från år. Avtalet har nämligen tidigare sänkt pensionerna vid tre tillfällen – dock ej med så mycket som under 2018.
Då hade först SKPF och SPF hotat med att vidta juridiska åtgärder. Det följdes upp dagen efter med att 28 fackförbund, alla med tidigare medlemmar som nu drabbats, begärde omedelbara förhandlingar.

”Olyckliga konsekvenser”
Svaret från SKL kom någon timme därefter:
– Det har fått olyckliga konsekvenser som ingen kunnat förutse, sa Ulf Olsson, ordförande för SKLs förhandlingsdelegation vid en pressträff.
Och så bestämde man att alla som drabbats skulle kompenseras under 2018. En miljard kronor lägger SKL i den potten och pengarna kommer att betalas ut retroaktivt från och med januari, men först i april.
– Väldigt glädjande att SKL insåg det orimliga. Nu ser jag fram emot konstruktiva förhandlingar så att det här aldrig händer igen, sa Kommunals ordförande Tobias Baudin till TT.

Fortsätta hota med domstol
Pensionsexperten KG Scherman delar Berit Bölanders synpunkter. Han anser också att pensionärsorganisationerna ska hålla kvar hotet om att vidta juridiska åtgärder.
– Att SKL backar från tidigare ställningstagande är helt rätt och väntat. Jag förutspådde att konflikten skulle vara löst innan veckans utgång, och så blev det, säger han nöjt.
– Något annat hade varit helt oacceptabelt. Det som nu har hänt är med all rätt. Att de pensionärer som drabbats av sänkt tjänstepension i år får kompensation för 2018.
– Men nu ska parterna förhandla. Då blir det viktigt för SKPF och SPF att kontrollera att de inte gör någonting som strider mot avtalsrätten. Och, det är av stor vikt för alla pensionärer inom detta avtalsområde! Att detta inte upprepas i framtiden, säger KG Scherman, tidigare generaldirektör vid Riksförsäkringsverket.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto