Var sjätte person över 65 utsätts för brott

Nästan 17 procent, var sjätte person 65 år eller äldre, utsätts för något brott under 2016. En unik sammanställning av Brå; Brottsförebyggande rådet, visar också att det finns organiserad seriebrottslighet som just riktar in sig på äldre. Det är den första studien som tar ett helhetsgrepp på utsatthet för brott bland äldre.

Viss typ av brottslighet riktar in sig mot äldre just på grund av att de är särskilt sårbara. Många har exempelvis dålig syn och hörsel, de har svårt att gå, bor ensamma eller har kanske ett stort hjälpbehov.
– En typ av organiserad brottslighet är de internationella ligor som särskilt riktat in sig på sårbara äldre personer. Det vanligaste vid den här typen av brottslighet är att gärningspersonen ringer på och uppger en falsk orsak till att behöva komma in i bostaden – till exempel att de är hantverkare eller personal från hemtjänsten, säger Monika Sellgren Karlsson, en av utredarna på Brå.

Äldre särskilt utsatta
Viss brottslighet som bedrägerier, riktar sig mot både äldre och yngre, men är särskilt allvarliga för äldre, menar forskarna. Här fullbordas brottet oftare eftersom äldre ofta har sämre internetkunskaper och av den anledningen visar en högre grad av tillit.
– Konsekvenserna av att utsättas för brott blir ofta allvarligare för äldre än för yngre. Även en lindrigare misshandel kan leda till allvarliga skador med mycket lång läkningstid. Oro, ängslighet och misstänksamhet ökar. Sömnproblem eller att inte våga lämna hemmet är också vanliga konsekvenser, säger Klara Hradilova Selin, som har medverkat i utredningen på Brå.

En tredjedel av allt våld mot äldre sker i nära relationer. I åtta fall av tio är detta våld riktat mot äldre kvinnor. Äldre kan vara utsatt för misshandel av en partner, men relativt många misshandelsfall handlar om barn eller barnbarn som ofta har missbruksproblem eller psykisk ohälsa och blir våldsamma i samband med ett besök.

Mindre risk med stigande ålder
Visserligen sjunker riskan för att utsättas för brott med stigande ålder men äldre. Men just brott mot äldre är allvarliga eftersom den gruppen är särskilt sårbara, just på grund av sin ålder.
Forskarna anser att det redan har vidtagits en del åtgärder för att förebygga brott mot äldre och öka deras trygghet, men det är inte tillräckligt. Några av de åtgärder som tas upp i rapporten är att införa anmälningsskyldighet för vårdpersonalen vid misstanke om våld av närstående. En annan åtgärd är att minska antalet vårdare som sköter eller hjälper den äldre i hemmet.

Rapporten Brott mot äldre. Om utsatthet och otrygghet

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna