Vårdbiträden går i pension tidigast och organisationsutvecklare senast bland de yrken som är vanligast bland kvinnor.

Vårdbiträden går i pension tidigast

Pensionsåldern varierar mellan yrkesgrupper. Vårdbiträden går i pension tidigast och organisationsutvecklare senast bland de yrken som är vanligast bland kvinnor. Snickare går i pension tidigast och IT-arkitekter senast, bland de yrken som är vanligast bland män. Enligt en ny rapport från Pensionsmyndigheten var pensionsåldern i Sverige i genomsnitt 64,9 år under 2021.

Längst jobbar universitets- och högskolelärare och läksre, visar rapporten.
– Att ta ut pensionen senare är ett av de viktigaste val vi som individer kan göra för att höja vår egen pension. Ett års extra arbete efter 65 års ålder ger mellan 1 400 kronor och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut, säger Robin Fondberg, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Under 2021 var medelpensioneringsåldern i Sverige 64,9 år, vilket kan jämföras med 65,0 år under 2020 och 64,6 år under 2019. Det visar en ny rapport, Pensionsåldrar och arbetslivets längd, från Pensionsmyndigheten.
– I dag lever vi nästan tre år längre än när dagens pensionssystem infördes på 90-talet. Samtidigt har den genomsnittliga pensionsåldern varit i stort sett konstant. Det innebär att den totala pensionssumman måste fördelas på fler år än tidigare, vilket ger en lägre pension per månad, säger Robin Fondberg.

Snickare och vårdbiträden går i pension tidigast
Bland de tio vanligaste yrkena för kvinnor är skillnaden i pensionsålder 1,3 år. Vårdbiträden går i pension tidigast, medan organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister har högst pensionsålder.
Bland de tio vanligaste yrkena för män går snickare, murare och anläggningsarbetare i genomsnitt i pension tidigast. IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare har jämförelsevis den högsta pensionsåldern. Skillnaden mellan de två grupperna är 1,1 år.

De två yrken som sticker ut mest och har högst medelpensioneringsålder 2021 är universitets- och högskolelärare, 66,9 år för kvinnor och 67,0 år för män, samt läkare, 66,8 år för kvinnor och 66,5 år för män.

Rapporten Pensionsåldrar och arbetslivets längd 

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto