Svenskarna har hög vaccinationsvilja. Viljan att vaccinera sig finns i alla åldrar men är högst bland äldre över 70 år.

Viljan att vaccinera sig är hög

Nio av tio svenskar svarar att de helt säkert eller troligen kommer tacka ja till vaccination mot covid-19. Den höga vaccinationsviljan finns i alla åldrar men är högst bland äldre. Det framgår av Folkhälsomyndighetens senaste webbenkät.

Varje månad ställer Folkhälsomyndigheten frågor till invånare om deras inställning till vaccination mot covid-19. Frågorna handlar om inställning till vaccination mot covid-19. 

Månadens enkät visar att 69 procent helt säkert kommer tacka ja till vaccination och ytterligare 22 procent troligen kommer göra det, totalt 91 procent. Bland de som troligen tänker tacka ja har många frågor kring egna medicinska besvär.

Fem procent skulle tacka nej
Fem procent uppger att de skulle tacka nej medan 4 procent inte bestämt sig. Att skydda andra är en stark drivkraft i alla grupper medan motivet att vaccinera sig för att skydda sig själv är högre bland dem som är 70 år och äldre.
Bland de som är 18 till 29 år uppger 79 procent att de främst vill vaccinera sig för att skydda andra.

– Att det finns frågor och funderingar hos en andel av dem som svarat är förväntat och något man ser vid andra vaccinationer. Enkäten är ett viktigt underlag i arbetet med att nå ut till alla med erbjudandet om vaccination, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog. 

Fem olika vaccinationstillverkare
Undersökningen gjordes under perioden från den 11 till den 22 mars och före beskedet om att Astra Zenecas vaccin endast ska ges till personer som är 65 år och äldre. Eventuella effekter av de ändrade beskeden om vem som ska erbjudas just det vaccinet avspeglas i nästa månads enkät. Enkäten skickades till nära 3 500 deltagare, representativ i befolkningen, och hade en svarsfrekvens på 89 procent.

Sverige har hittills tecknat avtal med fem vaccintillverkare; Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen och Cure Vac.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto