Webbkameran sköter tillsynen på natten

När man inom hemtjänsten började diskutera att låta kameror överta nattillsynen i stället för personliga hembesök, var det många som protesterade. Invändningen har förbytts i optimism – ett digitalt hjälpmedel som förebygger störd nattsömn hos äldre, uppskattas av såväl personal som de äldre själva.

– När vi gör biståndsbedömningar som visar att den äldre behöver nattillsyn, kan vi föreslå olika åtgärder exempelvis digital tillsyn, säger biståndsbedömaren Angelina Nilsson Muraca, som arbetar i Sollentuna kommun.

I Sollentuna kommun satsar man på digitala lösningar, så långt det efterfrågas och passar den äldre. Här är det Caroline Lindmark, utvecklingssamordnare i e-hälsa, som håller i trådarna. I dag är det två äldre i kommunen som har digital tillsyn med webbkamera, men Caroline Lindmark räknar med att fler kommer att vilja ha denna lösning på den nattliga tillsynen framöver.

Bilden sparas inte
– Systemet är helt frivilligt, det vill jag poängtera. Det är en tjänst som man kan få om nattsömnen blir störd av nattliga besök. Vi har en tillsyn vid den tidpunkt då man brukade ha fysiska besök, under ett bestämt tidsintervall på två timmar. Personalen kopplar då upp sig via en Ipad/surfplatta – med personliga uppgifter – och har då tillgång till ett tidsfönster på 30 sekunder.

Kameran som är riktad mot sovplatsen tar en svartvit ögonblicksbild.

– Kameran som är riktad mot sovplatsen tar en svartvit ögonblicksbild. Personalen kan då avgöra om kunden ligger i sin säng eller inte, säger Caroline Lindmark.
Om så inte är fallet sker en extra tillsyn 15 minuter senare. Återfinns den äldre fortfarande inte i sin säng kommer nattpatrullen och gör ett fast besök. Bilden sparas inte, däremot registreras tidpunkten och vem som loggat in, som då kan kontrolleras i efterhand.

Valfriheten är viktig
Kommunen har 40 personer som får nattillsyn och varje natt gör nattpatrullen 60 till 70 besök. I 70 procent av fallen sover den äldre vid besöket, ett fåtal behöver hygienhjälp, exempelvis toalettbesök. Av samtliga var det två som ansåg att nattbesöket blev så störande att de hade svårt att somna om, för dem var den digitala lösningen välkommen.
– Vi har bara hört gott om den digitala tillsynen. Men den passar inte om det finns en demensproblematik, eftersom det blir oklart om kunden kan medverka. Det ska vara ett kundval där valfriheten är viktig. Man kan alltid ändra sig, säger Caroline Lindmark.

Christian Björkå är arbetsledare för nattpattrullen och han tycker att den digitala tillsynen är ett bra komplement till fast tillsyn. Särskilt märkbart blev det under snöstormen i Stockholmsområdet i början av november. Bilar och kollektivtrafik stod stilla, men nattpatrullen kom fram till sina kunder och den digitala tillsynen fungerade som den skulle.
– Vi blev försenade, men alla fick besök. Vi kan också vara flexibla på så sätt att vi kan välja vilken av de två nattpatrullerna som ska genomföra den digitala tillsynen.

Robotkatter
I Caroline Lindmarks arbetsuppgifter ingår också att utveckla och pröva andra digitala lösningar. I kommunen finns förutom digital tillsyn också sju robotkatter, som visar sig ha en lugnande effekt och skapar intresse hos äldre med en demensproblematik. Man har även placerat ut tolv surfplattor på olika äldreboenden, LSS-boenden och i dagverksamhet för gemensamhetsskapande aktiviteter samt två drickhjälpmedel för personer med sväljproblem.

  • Det här är e-hälsa
    Innebär att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.
    Regeringen och SKL har enats om visionen att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för att nå jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman