Ytterligare 15 miljoner till pensionärsorganisationerna

Regeringen fyller nu på med ytterligare 15 miljoner till det årliga stödet till pensionärsorganisationerna för att bryta äldres isolering under pandemin. Sammanlagt delar nu fyra organisationer på 28 miljoner kronor.

Regeringen anser att Pensionärsorganisationerna fyller en viktig funktion för att förebygga ensamhet bland äldre. Organisationerna arbetar med att stödja sina medlemmar och för att bidra till aktiviteter och bryta isolering.

Regeringen har tidigare höjt organisationernas permanenta stöd med fem miljoner kronor till sammanlagt 13 miljoner kronor. För att stärka deras arbete höjer nu regeringen statsbidraget till organisationerna med 15 miljoner kronor under 2021.

Med det ytterligare tillskottet för att bryta äldres isolering uppgår därmed stödet för 2021 till totalt 28 miljoner kronor.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto