Ytterligare pengar till pensionsspararna från Falcon

De närmaste dagarna kommer fondbolaget Falcon Funds att betala tillbaka cirka 315 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten. Pengarna är en del av det som bolaget fortfarande är skyldiga pensionssparare som haft Falcons fonder. Som tidigare kommer fördelningen av pengarna att baseras på det innehav respektive sparare hade i Falcons tre fonder.

Fortfarande saknas dock stora belopp – i dagsläget närmare 800 miljoner kronor. ”Vår främsta prioritet är att få tillbaka så mycket som möjligt av spararnas pengar. Vi kommer också att göra allt som står i vår makt för att de personer som orsakat spararna denna skada får stå till svars”, säger Mikael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten.

Ett brev med information kommer också att skickas till samtliga berörda sparare. Där informeras om den kommande utbetalningen och det faktum att det fortfarande saknas stora belopp – och att det pågår en förundersökning med anledning av vad som inträffat i Falcon.

Källa: Pensionsmyndigheten

Text Sofia Noaksson