Ytterligare sänkt skatt för personer över 65 år

Regeringen vill minska skatteklyftan mellan pension och lön. Förslaget är nu på remiss.

Regeringen har lagt fram ett förslag om ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år från och med den 1 januari år 2021. Förslaget är nu på remiss. Syftet med förslaget är att minska klyftan som i dag finns i beskattning mellan löneinkomst och pension så att personer över 65 år inte ska betala mer i skatt än de under 65 år. Enligt förslaget ska skatten sänkas genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har en fastställd inkomst mellan 213 000 och 1 418 000 kronor per år.

För inkomster under 213 000 per år är skatten lika eller lägre för dem över 65 år, varför grundavdraget föreslås vara oförändrat för dessa inkomster. På inkomster som överstiger ca 1 423 000 kronor per år gör avtrappningen av jobbskatteavdraget att skatten med gällande regler är högre för arbetande under 65 år. Regeringen föreslås därför att det förhöjda grundavdraget sänks på så sätt att skatten för personer över 65 år blir densamma som för arbetande under 65 år även för dessa inkomster.

Foto iStockphoto

Senaste artiklarna