Väntetiderna för att få besked om och beviljad bostadstillägg för pensionärer, BTP, har varit oacceptabelt lång,. Nu förbättras rutinerna. Kvinnan på bilden har inget med kvinnan i artikeln att göra.

Yvonne har väntat 14 månader på utbetalning av BTP

Yvonne Ericsson, 76, har väntat sedan juni 2019 på att få pengar retroaktivt för ändrat bostadstillägg för pensionärer, BTP. Visserligen har hon fått rätt utbetalning från januari 2020, men de extrapengar, som skulle komma för perioden juni till december 2019, har hon inte fått, trots flera påstötningar via e-post och telefonsamtal. Nu har hon väntat i 14 månader.

– Det blir inga pengar till någon cykel, konstaterar hon. En cykel hade underlättat nu under coronapandemin, eftersom vi uppmanats att inte resa med kollektivtrafik. Men nu kommer vintern och då är det för sent. Jag kan inte cykla vintertid.

Hon kan inte förstå att det ska behöva ta så lång tid att få pengarna retroaktivt. Hon har haft BTP sedan 2017. Och i god tid anmälde hon ändrade förhållanden när en tjänstepension från AMF upphörde i juni 2019. Och beslutet om ändrad utbetalning trädde i kraft i januari 2020, men pengar retroaktivt för perioden juni till december 2019 kom aldrig.
– Jag har ringt och ringt, ibland en gång i månaden. Jag har skickat mail. Men varenda gång som jag har fått kontakt har svaret blivit: ”Nej, vi har inte tappat bort ditt ärende. Nu har jag plockat fram det och lagt det till en handläggare, så ska du se att det ordnar sig.”
– Nu har jag nästan gett upp. Och jag orkar inte höra de upprepade förklaringarna, att de nu tagit hand om mitt ärende, när ingenting ändå händer.

Långa handläggningstider
Pensionsmyndigheten har haft långa handläggningstider av BTP sedan 2018, under 2019 förvärrades problemen och handläggningstiderna började för vissa BTP-utbetalningar att närma sig ett år.

Till slut ansåg regeringen sig nödsakad att utfärda ett regleringsbrev där Pensionsmyndigheten blev ålagd att korta handläggningstiderna avsevärt. Handläggningstiden ska vara högst 60 dagar vid utgången av 2020 och högst 40 dagar vid utgången av 2021. Myndigheten ska även öka servicenivån genom att korta ned kötiderna i telefon.
– Jag kan naturligtvis inte gå in på enskilda fall. Men generellt så är bostadstillägget ett komplicerat stöd. Men vi har anställt fler handläggare och det går bättre och bättre, säger Johan Andersson pressansvarig på Pensionsmyndigheten.

Ofta fel i ansökningarna
– I dag kan vi ofta sköta handläggningen direkt i telefonen. Och då kan det ta några minuter. Men blir det fel kan det bli krångligt.

För att få rätt till BTP krävs omfattande uppgifter om personens totala ekonomi. Det är inkomster, kapital, om personen har tjänstepension och/eller utlandspension med mera.
– Sju av tio ansökningar är inte kompletta och då måste vi begära in kompletterande handlingar och då kan handläggningstiden dra ut på tiden. Vissa gamla ärenden har fått årslång handläggningsgtid, erkänner Johan Andersson.

Inga ärenden kvar från juni 2019
Men när jag går vidare med Yvonne Ericssons ärende, just med avseende på den långa handläggningstiden för ett pågående BTP, där förhållandena ändras, säger Sabina Masic, chef för den enhet som handlägger BTP:
– Jag kan inte kommentera ett enskilt fall. Men jag kan inte se varför hon inte skulle ha fått sitt BTP omräknat. Vi har inga ärenden som ligger från juni 2019, så något galet måste det vara.

– Dessa ärenden har betats av eller så hade vi begärt in kompletteringar. Men ett är säkert: Det finns ett ärende och det har inte kommit bort. Så hon får återkomma så får vi titta på hennes ärende igen säger Sabina Masic.

Mer information på Pensionsmyndigheten

  • Regeringens regleringbrev till Pensionsmyndigheten:
    Regeringen ger via regleringsbrev Pensionsmyndigheten i uppdrag att förkorta handläggningstiden för nyansökningar om bostadstillägg. Handläggningstiden ska vara högst 60 dagar vid utgången av 2020 och högst 40 dagar vid utgången av 2021. Myndigheten ska även öka servicenivån genom att korta ned kötiderna i telefon.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto