Oftast hamnar folk på sjukhus med lårbensfraktur efter en fallolycka. Ju äldre den som faller är desto större är risken för att hamna på sjukhus, visar statistiken. Av dem som lades in på grund av fall i fjol var drygt 70 procent 65 år eller äldre.

Fallolyckor orsak till 70 procent av all sjukhusvård för 65+

Fallolyckor fortsätter att vara vanligaste orsaken till att personer läggs in på sjukhus på grund av skador, visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.

Förra året hamnade 67 000 personer på sjukhus efter en fallolycka, visar nya siffror från myndigheten. Det kan jämföras med drygt 69 000 personer ett år tidigare. Sett över tid har inläggningarna på grund av fall minskat något sedan början av 2000-talet.
– Sju av tio olyckor är fallolyckor. Liksom tidigare år är fallolyckor den i särklass vanligaste skadeorsaken till sluten vård på sjukhus, säger Christian Lovering, statistiker på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Oftast hamnar folk på sjukhus med lårbensfraktur efter en fallolycka. Ju äldre den som faller är desto större är risken för att hamna på sjukhus, visar statistiken. Av dem som lades in på grund av fall i fjol var drygt 70 procent 65 år eller äldre.
Nästan 6 procent av alla personer i åldrarna 80 år och äldre var någon gång under år 2020 inskrivna på sjukhus till följd av ett fall. I den åldersgruppen utgjorde fallolyckor mer än 90 procent av alla olyckshändelser, enligt Socialstyrelsen.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna