Etikett: Socialstyrelsen

Webbinarium: Fallolyckor hot mot äldres hälsa

67 000 personer föll så illa 2020 att de behövde läggas in på sjukhus för vård, enligt statistik från Socialstyrelsen. Drygt 1 000 personer dör. 7 av 10 av de som faller är 65 år eller äldre. Men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras. Lär dig mer på SKPF pensionärernas webbinarium den 16 februari.

Nya riktlinjer för tandvård fokuserar på äldre

Två grupper sätts i fokus i de nya nationella riktlinjerna för tandvård; barn samt personer som behöver särskilt stöd på grund av skörhet eller en funktionsnedsättning. Nu ska man också satsa mer på att förebygga sjukdomar. Och patienter med hög risk för dålig munhälsa bör kallas oftare till undersökning.