Etikett: Socialstyrelsen

Bluffsköterskor anmäls av Socialstyrelsen

Tänk om sjuksköterskan som tar hand om dig på vårdcentralen inte är en riktig sjuksköterska, utan en hönsuppfödare som har köpt en falsk examen utomlands? Med EU-regler som tvingar Sverige att erkänna andra länders examensbevis finns det ljusskygga genvägar in i den svenska sjukvården. Nu polisanmäler Socialstyrelsen ett antal sjuksköterskor som misstänkts ha bluffat till sig legitimationer via universitet i Rumänien.

Kalender med tips ska minska fallrisk

En kalender i trevligt format som påminnelse hur vi ska minimera olyckor i vardagen är Socialstyrelsens senaste bidrag för att förhindra fallolyckor bland äldre. Kalendern går att beställa på Socialstyrelsen. Den finns också i en mindre upplaga på SKPFs kansli - eller kan laddas ner.

Lång värmebölja kan ge hälsoproblem

Den långvariga värmen och torkan har fått betydande konsekvenser för samhället. Under sommaren har det varit ett stort antal skogsbränder runt om i landet och jordbruket har drabbats märkbart av torkan. Den höga temperaturen kan också få konsekvenser för hälsan, särskilt hos äldre och sjuka.

Allt fler äldre får många olika läkemedel

Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel ökar inom äldreomsorgen. Men skillnaderna är stora mellan olika kommuner. Tydliga regionala skillnader syns också vad gäller antalet lår- och höftfrakturer, visar rapporten Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre.