312 000 svenskar riskerar bli fattigpensionärer

Färsk statistik från EUs statistikorgan Eurostat visar att Sverige har flest fattig pensionär jämfört med de andra nordiska länderna. Gränsen för risk för fattigdom sätter EU vid 60 procent av medianinkomsten, eller cirka 12 000 kronor i månaden.

Enligt Eurostat var det förra året 15,8 procent eller 312 000 svenskar som är 65 år eller äldre som ligger under den relativa fattigdomsgränsen. Motsvarande andel i Danmark är 8,8 procent, i Norge 9,0 procent, i Island 5,9 procent och i Finland 12,3 procent. Även om det för Sveriges del är en liten minskning jämfört med 2016.

Eurostat listar även risken för fattigdom för de som är 75 år och äldre. Då stiger andelen svenska pensionärer i riskzonen för fattigdom till 22,8 procent vilket även det är klart högst bland de nordiska länderna.

Text Sofia Noaksson Foto iStockphoto