Tjänstepension eller avtalspension är en del av den framtida pensionen och kan uppgå till 20-50 procent av den totala pensionen. Företag med kollektivavtal sätter av till avtalspension enligt avtalet medan företag utan kollektivavtal behöver ordna med tjänstepension privat för sig själv/sina anställda.

40 procent av små företag betalar inte till tjänstepension

Cirka 40 procent av alla mindre företag betalar inte tjänstepension till sina anställda. Något som kommer att ge dessa anställda en betydligt lägre pension. Mellan 20-50 procent lägre, enligt en kartläggning som Länsförsäkringar har gjort.

Den bransch som sticker ut mest är kulturbranschen där hela 63 procent av företagen saknar avsättning till tjänstepension. Men andelen företag som saknar avsättningar har ökat i alla branscher, utom för restaurangbranschen.
I företag inom vård och omsorg, samt sociala företag, är det cirka 42 procent som inte betalar tjänstepension för sina anställda.

Kartläggningen visar att det i vissa branscher är vanligare att mindre företag inte avsätter av tjänstepension till sina anställda.
Och andelen som inte ger sina anställda tjänstepension ökar utom i restaurangbranschen där andelen företag, som inte betalar in tjänstepension för sina anställda, minskat under fem år.

I kultur- och nöjesbranschen har andelen som saknar avsättningar till tjänstepension ökat hela 13,5 procentenheter mellan 2014 till 2018.
– I kulturbranschen är det vanligt med tillfälliga uppdrag och många av företagarna kan driva enskild firma. Det kan till och med vara svårt att ta ut tillräcklig med lön varje månad från sitt företag för att få maximal avsättning till sin allmänna pension och sjukförsäkring.

– Sen är det inte heller säkert att anställda självs kompenserar med ett sparande speciellt avsett för pensionen, vilket i slutändan också påverkar livet som pensionär. Det blir lite pengar både nu och sen, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Går miste om mycket pengar
En företagare med en lön på 36 000 kronor per månad som 35-åring går miste om cirka 1,1 miljoner kronor om tjänstepension inte finns. För att kompensera för utebliven tjänstepension behövs ett sparande på 2 000 kronor varje månad. Den som tjänar 46 000 kronor per månad behöver sätta undan nästan 3 000 kronor.

Företag inom tillverkning bäst
Den bransch där störst andel företag sätter av till tjänstepension är verksamma inom tillverkning.
– Du som företagare bör spara minst 4,5–6 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande. Om du inte vet hur mycket du kommer att tjäna under året kan du vänta till december med att göra insättningen. Har du en varierande inkomst kan det vara mest fördelaktigt att betala olika mycket olika år. Inbetalningarna till din tjänstepension är avdragsgilla för dig som driver eget upp till 35 procent av inkomsten i din verksamhet. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 476 000 kronor (2021), säger Trifa Chireh.

Pensionen minskar med flera tusen
Men tjänstepension är viktig inom alla branscher och den som är anställd i ett företag utan kollektivavtal bör kolla upp med sin arbetsgivare om arbetstagaren får tjänstepension. Om inte, uppmanar pensionsexperter dessa personer att förhandla om tjänstepension individuellt.

– Utan tjänstepension minskar din pension vid pensionering med flera tusen kronor, med 20 till 50 procent under de tio första åren när tjänstepensionen vanligtvis betalas ut, säger en pensionsexpert

Här är branscherna som är sämst och bäst på att sätta av till tjänstepension:

  • Om statistiken och analysen
    Länsförsäkringar har med hjälp av konsultföretaget Arkwright bearbetat statistik inhämtad från databaserna FRIDA och Inkomst- och taxeringsregistret från SCB. Statistiken visar hur stor andel av småföretagen med upp till 20 anställda som har satt av till tjänstepension för sig själv eller för sina anställda. För att komma med i statistiken sattes en gräns på minst 100 000 kronor i personalkostnader för aktiebolag och handelsbolag. För enskilda firmor krävdes att de hade 100 000 kronor i överskott av aktiv näringsverksamhet.  På grund av eftersläpning avseende uppgifter lämnade i deklarationer har vi jämfört åren 2014 med 2018.
  • Fakta: Tjänstepension
    Tjänstepension eller avtalspension är en del av den framtida pensionen och kan uppgå till 20-50 procent av den totala pensionen. Företag med kollektivavtal sätter av till avtalspension enligt avtalet medan företag utan kollektivavtal behöver ordna med tjänstepension privat för sig själv/sina anställda. Även den som i sin anställning saknar tjänstepensionsavsättningar har rätt att göra avdrag för att själv spara till pension.

Text Källa: Länsförsäkringar Foto iStockphoto