Allt fler kommuner med privat hemtjänst

När alliansregeringen 2009 öppnade för konkurrens i bland annat hemtjänsten var det en het potatis, men debatten har tystnat och i dag är valfrihet och privata alternativ en självklarhet i mer än hälften av landets 290 kommuner, visar en undersökning som Sveriges radios ekoredaktion har gjort. Samtidigt väljer flera kommuner att tar bort Lov.

En dryg fjärdedel av kommunerna har ihärdigt vägrat släppa in privata bolag, men det senaste halvåret har två av landets största kommuner gjort helt om.
I Göteborg infördes valfrihet i hemtjänsten den 1 februari och i Norrköping skedde samma sak i november förra året. Samtidigt finns det en rad kommuner, som har haft men nu väljer att avskaffa valfriheten.

Lov – lagen om valfrihet – infördes av Alliansregeringen 2009 är tvingande för landstingen men inte för kommunerna. Antalet kommuner som har Lov har ökat år från år. I dag är det 161 kommuner som har Lov, åtta har beslutat om att införa Lov och 30 till utreder frågan. Av de 161 kommuner som har Lov, har 159 infört systemet inom hemtjänsten, enligt SKL. 20 kommuner har även LOV vid särskilt boende, vilket är tre fler än förra året.

Intresset litet i Göteborg
Att landets tredje kommun – Göteborg – öppnat för Lov skedde mot kommunledningens vilja, det var majoriteten i kommunfullmäktiges som tog beslutet och i april körde de privata bolagen igång, men intresset är litet.

Malmö är den största kommunen som envist hållit fast vid kommunal drift. Kommunalrådet Katrin Stjenfeldt Jammeh, S:
– På ställen där det finns väldigt många små privata utövare är det i princip omöjligt för enskilda valtagare att sätta sig in i hela utbudet och vårt fokus är att pengarna som vi lägger på äldreomsorg ska gå just till äldreomsorg och inte till administration, säger hon.

Valfrihet i över hälften av kommunerna
Valfriheten är i dag en självklarhet för mer än hälften av landets kommuner. Samtidigt har 13 kommuner beslutat att avskaffa Lov, visar en genomgång som Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort.
– Nästa alla som avslutat Lov har få brukare som har valt Lov och få privata företag som velat etablera sig i kommunen, säger Tomas Olsson, handläggare på SKL.
– Det finns inte så mycket pengar i verksamheten och inte så mycket ekonomi i det här just nu, säger han.

I Osby kommun har man gått den andra vägen och tagit bort valfrihetssystemet. Kommunalråd och socialdemokraten Osby Marika Bjerstedt Hansen förklarar beslutet:
– Det är väldigt få som valt privata alternativ och det kostar pengar att administrera systemet. Därför valde vi att göra på det här sättet. För några år sedan valde Osby att prova. När vi nu ser att det inte är så många som väljer privata utförare så tar vi bort det, säger hon.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto