”Analoga system bör finnas kvar”

Äldre riskerar att hamna i ett socialt utanförskap i det nya digitala samhället. Forskaren Linda Reneland-Forsman har mött seniorer som gett upp och slutat ägna sig åt sina intressen när de blivit hänvisade till nätet.

När gamla analoga system ersätts av nya digitala riskerar äldre att hamna utanför. De kan uppleva att det är alltför komplicerat att få ordning på digitalboxen, köpa biljetter till bio eller bussen. De upplever sig begränsade och det är lätt att hamna i ett socialt utanförskap.
– Det är bekymmersamt att många människor ändrar sina livsstilsvanor och inte längre kan göra sådant som de har varit intresserade av som att resa eller gå på bio för att de inte förstår hur de ska boka biljetter på nätet, säger Linda Reneland-Forsman.

Mötte uppgivenhet
Hon är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar. I fyra år har hon studerat hur personer över 65 år upplever sin digitala värld. Hon intervjuade 18 personer.
– Jag trodde att jag skulle möta ilska, men jag mötte uppgivenhet. Vi får skylla oss själva hörde jag ganska ofta, och den bilden förväntade jag mig inte. De hade redan accepterat att de avstår från till exempel att resa. Att det redan fanns en sådan självpåtagen skuld och acceptans av utanförskap var förvånande, säger Linda Reneland-Forsman.

En del redan frälsta
Samtidigt finns äldre som inte känner igen sig i den bilden, men Linda Reneland-Forsman menar att de är redan frälsta och har intresset för att lära sig. Hon tycker också att rapporter många gånger handlar om hur bra tillgången till internet är i Sverige.
– Att vi har en fantastisk uppkopplingsstatistik spelar ingen roll. Bara för att man har tillgång betyder inte att man använder internet.
Hon är kritisk till att det är upp till var och en att lära sig hur det fungerar. Allt för mycket ansvar läggs på individen.

Nonchalant samhälle
– Jag tycker att samhället har haft en lite nonchalant inställning till den här frågan. Det är naivt att tro att man ska kunna ha studiecirklar eller aktiviteter på biblioteket, dit äldre ska gå och lära sig. Som pedagog menar jag att de här initiativen ofta är felaktigt upplagda. De är sällan inriktade på de behov som äldre har. De äldre vill inte förstå tekniken, de vill bara att det ska fungera.
Linda Reneland-Forman tycker att det vore en god idé att skapa mötesplatser i närsamhället dit människor kan komma med sina frågor.
– Jag skulle vilja ha ett omtänk kring alla satsningarna som regeringen har visat. Jag tycker också att det är allvarligt att man styr över mycket samhällsinformation till nätet. Det bör finnas kvar analoga system, så att det går att nå myndigheter genom att ringa.

”Höj kunskapsnivån”
Insatser bör riktas för att höja kunskapsnivån om det digitala för äldre, så att de inte hamnar efter.
– Det handlar om att bygga upp stöd och support. Det borde finnas någon som ser till att det som dragits till väggen också resulterar i att du kan titta på nyheterna. Till exempel en IT-vaktmästare.
Linda Reneland-Forsman har fått många reaktioner från människor som känner igen sig i problemen. Hon hoppas att hennes studie ska leda till eftertanke.
– Det är klart att det görs en massa goda initiativ. I norra Sverige jobbar man med uppsökande verksamhet eller med internetkonsulter som verkligen möter äldre för att hjälpa dem. Jag vet att i Kalmar ska man sätta igång ett initiativ där gymnasieelever hjälper äldre, säger hon.

Text Anna Smedberg Foto Kristina Wirén

Relaterade artiklar