– Men detta är inte slutsteget. Vi har flera steg till som vi måste ta om vi ska komma upp i en rimlig pension, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Ardalan Shekarabi: Mer måste göras i pensionsfrågan

– Vi har gjort flera förändringar. Förra året höjde vi grundnivån i pensionerna; höjd garantipension och höjt bostadstillägg. Från september betalas inkomstpensionstillägget ut och i budgeten kommer förslagen att höja bostadstillägget ytterligare, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vid SKPF pensionärernas kongress på Aronsborg i Bålsta.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i samtal med SKPF pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

– Men detta är inte slutsteget. Vi har flera steg till som vi måste ta om vi ska komma upp i en rimlig pension, sa Ardalan Shekarabi.
Han poängterade, som tidigare, att pensionssystemet är underfinansierat och att hans mål är att höja pensionsavgiften. Frågan diskuteras i riksdagens pensionsgrupp där Ardalan Shekarabi är ordförande. En lösning som man tittar på är att finansiera höjningen med buffertfonden, AP-fonderna. Men han vill också ha en lösning som höjer pensionerna för de som är pensionärer i dag.

– Vi måste förena oss unga och gamla, från höger till vänster om vi ska kunna höja standarden för våra äldre. Vi måste förhandla och jobba tillsammans.

Jobba tillsammans
– Och vi ska jobba tillsammans med pensionärsorganisationerna, inte minst med SKPF. Vi som representerar dem som behandlats illa i pensionssystemet. Många bland era medlemmar är de som slitit i välfärden och i de yrken som lyfts och applåderats de senaste ett och halvt åren.
– En höjning av pensionsavgiften är ett viktigt steg som vi har att lösa i pensionsgruppen. Om vi lyckas kan vi ha ett förslag på bordet till hösten, lovade Ardalan Shekarabi.

Höjd pensionsavgift: Rimligt och möjligt
Och han menar att det både är rimligt och möjligt. Det har bland annat en rapport från Pensionsmyndigheten visat.
– Vi har stabilitet i AP-fonderna och det går att höja pensionsavgiften. Och då kan det också finnas möjlighet att höja pensionerna för dem som är pensionärer i dag.

Ardalan Shekarabi avslutade sitt besök på SKPFs kongress med att medverka i en video tillsammans med SKPFs förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Se videon

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman