Etikett: Ardalan Shekarabi

Fortsatta diskussioner om höjda pensioner

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi sträcker ut handen mot de borgerliga partierna och bjuder in till samtal om pensionerna i pensionsgruppen. ‒ Vi är ju överens om att höja pensionerna. Skillnaden är att vårt förslag ger mer pengar till fler och ska utbetalas tidigare, sa ministern vid en uppdatering av regeringens förslag om ett garantitillägg.

Ardalan Shekarabi: Höjda priser drabbar äldre

Många äldre med låga pensioner drabbas särskilt hårt när nu priserna för livsmedel, el och drivmedel höjs. – Vi oroar oss för att många äldre kommer att drabbas hårt av ensamhet och isolering, sa SKPF pensionärernas förbundsordförande, Liza di Paolo-Sandberg, till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vid ett möte.

Shekarabi: Vi har för låga pensioner

– Jag vill ha breda samarbeten i pensionsfrågan. Jag tycker det är viktigt. Så vi har långsiktighet och hållbarhet i inkomstpensionssystemet. Men det är också viktigt att understryka att vi måste höja pensionerna, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Nu går han förbi pensionsgruppen och lägger ett förslag om höjd pensionsavgift på riksdagens bord. Ja, vi har för låga pensioner i Sverige. Och så kan vi inte ha det, menar han. – Det handlar om respekt.

SKPF: Äntligen pengar till fattiga pensionärer

En miljon pensionärer kommer att få höjd disponibel inkomst, som mest med 1 000 kronor i månaden. Det är innebörden i den överenskommelse som regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet enats om. Det nya garantitillägget för pensionärer med låga inkomster är tänkt att träda i kraft i augusti 2022.