Avskalad budget men satsning på äldreomsorg kvar

Det blev övergångsregeringen som lämnade in budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Men en övergångsregering har begränsade befogenheter och budgeten är därför avskalad och innehåller inga partipolitiska förslag. Däremot ligger en satsning på äldreomsorgen kvar.

Den budget som nu läggs fram till riksdagen utgår från tidigare riksdagsbeslut. Det innebär att när en ny regering finns på plats så ger den utrymme för justeringar. Budgeten innehåller förslag som det råder bred samsyn om i riksdagen. Det handlar om att minska skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare.
– Det här är en avskalad budget utan partipolitisk inriktning som ger goda förutsättningar för en ny regering att föreslå ändringar utifrån sin politiska inriktning, säger finansminister Magdalena Andersson, S.

Principstyrt arbete
Detta är första gången en övergångsregering lämnar en budgetproposition. Budgetarbetet har utgått från de principer som regeringen efter kontakt med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna bedömt att riksdagen kan acceptera.
Regeringens tidsbegränsade satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen skulle ha upphört 2019. Men man har utformat denna proposition på så sätt att denna satsning fortsätter även under 2019.

Inga nya förslag
Övergångsregeringen har i budgetarbetet utgått från den beslutade budgeten för 2018. Det innebär att den största delen av förändringar som regeringen föreslagits för 2019 inte finns med, till exempel de fem ytterligare välfärdsmiljarderna till kommuner och landsting. Samtidigt förlängs en del tillfälliga satsningar.
– Den här budgeten ska inte ses som slutprodukten för 2019, en ny regering kommer vilja sätta avtryck efter att den tillträtt, säger biträdande finansminister Per Bolund, MP.

Foto iStockphoto