Bärbar balansmätare testas på äldre

En så kallad snubblometer kan bli ett framtida hjälpmedel för att minska fallolyckor hos äldre. Det hoppas Eva Ekvall Hansson, docent vid Lunds universitet. Hon ska undersöka nyttan av en bärbar balansmätare som mäter avvikelser i rörelsemönstret och se om den kan förvarna om försämrad stabilitet och risk för fall.

En snubblometer ska testas på hundra friska pensionärer. Det är en grupp Friskis och svettis-motionärer i Malmö som ska bära mätaren fastsatt på låret medan de går en specifik hinderbana. Mätaren analyserar testpersonernas rörelsemönster och därefter ska de under ett år föra en balansdagbok. Slutresultatet blir en jämförelse mellan snubblometerns prognos och deltagarnas dagbok.
Snubblometern visar avvikelser med röda siffror och kan därmed varna för försämrad stabilitet innan ett fall inträffar.
– Jag hoppas att snubblometern ska kunna förutsäga om de kommer att ramla eller inte. Och att den ska kunna bli ett hjälpmedel för att minska fall och fallolyckor, säger Eva Ekvall Hansson.

Vill förhindra fall
– På samma sätt som man har hjärtövervakning på intensiven på sjukhuset så har man fallövervakning med hjälp av det här, exempelvis att den senaste veckan har Greta haft jättemånga röda siffror och vad är det som har hänt? Har vi satt in någon ny medicin, har hon ätit sämre, har hon sovit sämre? Har hon blivit mer orolig, eller har hon kanske en infektion? Det är sådana frågor man i så fall ska försöka få svar på för att vidta åtgärder om minska fallrisken, säger Eva Ekvall Hansson.
Fallolyckor kostar samhället omkring 25 miljarder kronor varje år, och är den olyckstyp som orsakar flest akuta sjukhusbesök, sjukhusvård och dödsfall.
En tredjedel av alla över 65 år ramlar en gång per år, och hälften av alla över 75 år. Varje dag dör fyra äldre till följd av fallolyckor.

Viktigt träna balans
– Den absolut viktigaste risken att falla, som man verkligen vet kan förutsäga när man ska ramla, är att ha ramlat tidigare, säger Eva Ekvall Hansson.
Av den anledningen kan en snubblometer vara ett sätt att förebygga fallrisk och ett hjälpmedel för såväl den äldre själv som personal inom hemtjänst och på äldreboenden.
– Målsättningen är att vi genom denna balansmätare ska hitta presumtiva fallare.
Ytterligare ett sätt att minska risken för fall är att träna sin balans och Eva Ekvall Hansson har utarbetat en speciell form av balansträning som utmanar balanssinnets alla delar och som finns som youtubeklipp på nätet. Pröva och träna själv!

En mätare som ska minska riksen för fall.

Docent Eva Ekvall Hansson med sin snubblometer.

Träna din balans – Film på youtube

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto