Etikett: Fallrisk

67 000 inlagda på sjukhus efter fallolyckor

Det är stora regionala skillnader när det gäller hur många som skrivs in på sjukhus på grund av fallolyckor, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Siffror visar att det var 70 procent vanligare att äldre över 65 år vårdades på sjukhus i Stockholms län jämfört med Gävleborgs län. Totalt sett lades nära 67 000 personer in på sjukhus på grund av fallskador.

Bättre balans ska ge färre farliga fall

Det förebyggande arbetet för att minska antalet dödsfall i trafiken har varit framgångsrikt. Men medan antalet trafikolyckor minskar ökar antalet fallolyckor. Av de drygt 100 000 som vårdas på sjukhus varje år beror 70 000 på fall, drygt 40 000 är över 65 år.

Bärbar balansmätare testas på äldre

En så kallad snubblometer kan bli ett framtida hjälpmedel för att minska fallolyckor hos äldre. Det hoppas Eva Ekvall Hansson, docent vid Lunds universitet. Hon ska undersöka nyttan av en bärbar balansmätare som mäter avvikelser i rörelsemönstret och se om den kan förvarna om försämrad stabilitet och risk för fall.