SKPF Pensionärerna har sedan avslöjandet om bluffsköterskorna drivit på att Socialstyrelsen ska agera i fallet. Och nu har sköterskorna polisanmälts.

Bluffsköterskor anmäls av Socialstyrelsen

Tänk om sjuksköterskan som tar hand om dig på vårdcentralen inte är en riktig sjuksköterska, utan en hönsuppfödare som har köpt en falsk examen utomlands? Med EU-regler som tvingar Sverige att erkänna andra länders examensbevis finns det ljusskygga genvägar in i den svenska sjukvården.
Nu polisanmäler Socialstyrelsen ett antal sjuksköterskor som misstänkts ha bluffat till sig legitimationer via universitet i Rumänien.

Det var det granskande samhällsmagasinet Uppdrag Granskning i Sveriges television som i höstas avslöjade att de hittat 27 personer inom vården som alla hade bluffat sig till en anställning. Flera av dessa hade påstått att de utbildat sig till sjuksköterskor i andra länder, företrädesvis Rumänien och Polen. Uppdrag granskning kunde visa att dessa skolor delat ut examensbevis mot betalning utan att eleverna behövde delta i utbildningen. I själva verket hade studenterna ägnat sig åt heltidsarbete på annat håll under utbildningstiden. En arbetade som lastbilschaufför, en annan var hönsuppfödare.

”Utreder inte brott”
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är den myndighet som ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvården. Myndigheten har granskat några av sjuksköterskorna i Uppdrag gransknings reportage, och kommit fram till att de trots allt inte utgör någon fara för patienterna.
– Om en person har lurat till sig en svensk legitimation så är det brottsligt. IVO utreder inte brott. Det IVO har utrett är, som vid all tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal, huruvida personen i fråga bedöms utgöra en patientsäkerhetsrisk, skriver Christina Carlsson, enhetschef på IVO, i ett mejlsvar till Här&Nu.
Hon fortsätter:
– IVO har i sin tillsyn tagit kontakt med vårdgivaren, där de som är verksamma som sjuksköterskor arbetar, för att kontrollera hur respektive person fungerar i sin roll som sjuksköterska. Vårdgivarna har inte noterat sådana brister som gör att personernas kompetens som sjuksköterskor kan ifrågasättas.

Vårdgivarens ansvar
Ytterst är det vårdgivarens ansvar att säkerställa att personalen har rätt utbildning och legitimation. I de aktuella fallen menar alltså vårdgivarna att dessa sjuksköterskor sköter sitt jobb bra, oavsett om de är riktiga sjuksköterskor eller inte.
Borde inte allt vara frid och fröjd då?
SKPF Pensionärerna tycker inte det. Förbundet menar att det är irrelevant huruvida någon som har bluffat sig till sitt jobb är bra på det eller inte – en falsk legitimation är alltid en patientfara.

Legitimation en garanti
– Legitimationen är garantin för att du vet vem du får vård av och att den som vårdar dig har den kunskap som krävs. Att någon utan utbildning lyckas genomföra sitt jobb utan att skada någon är inte något som ska få leda till att hela systemet med legitimationer undergrävs, säger Liza Di Paolo Sandberg, vice förbundsordförande i SKPF Pensionärerna och ledamot i Socialstyrelsens äldreråd.
En risk med förekomsten av falska sjuksköterskor, oavsett hur många det rör sig om i verkligheten, är att det föder misstänksamhet och oro hos patienterna.
– Jag har upplevt att äldre personer nu är oroliga när de träffar vårdpersonal med utländsk bakgrund, vilket är mycket olyckligt, säger Gunvor Petersson, suppleant för SKPF Pensionärerna i Socialstyrelsens äldreråd och före detta distriktssjuksköterska.

Måste godta EU-examen
SKPF Pensionärerna har sedan avslöjandet om bluffsköterskorna drivit på att Socialstyrelsen ska agera i fallet. Och nu har det alltså hänt. Den 11 mars lämnade myndigheten in en polisanmälan mot fem sjuksköterskor med misstänkt falska examina från Rumänien.
Socialstyrelsen skriver i sin polisanmälan att ”risken för att osanna behörighetsbevis kan vara underlag för svensk legitimation” innebär ”en påtaglig fara för patientsäkerheten”. Myndigheten menar också att frågan är ”systemkritisk” för Sverige, eftersom EU-regler tvingar oss att utan prövning godta examensbevis som utfärdats i andra EU-länder.
– Helt rätt bedömning, vi står bakom Socialstyrelsens slutsats här, säger Liza Di Paolo Sandberg och tillägger:
– Vitsen med en legitimation är ju också att den ska kunna återkallas om man missköter sig. Men i de här fallen när man från början inte respekterar legitimationen förlorar den ju helt sin funktion.

Text Rikard Johansson Foto iStockphoto