Sommaren till trots ökar coronasmittan i Sverige.

Covidfallen ökar trots att det är sommar

Mängden coronavirus i avloppsvatten ökar just nu runt om i Sverige. Ny virusvariant oroar.

Mätningar från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att virusnivåerna i till exempel Umeå är lika höga nu som i april. Även i Uppsala och Örebro märks höjda nivåer. De mätningar som Kungliga tekniska högskolan gör i Stockholm visar också att virusnivåerna ökar över hela staden. Region Stockholm märker även ett ökat antal patienter på länets sjukhus.

Det är en ny variant av omikron kallad BA.2 som spökar. Den tycks vara något mer smittsam och står för 22 procent av de nya konstaterade fallen.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram två scenarier för smittspridningen i Sverige. I båda fallen tyder allt på att smittspridningen kommer att stiga brant i augusti efter semestrar och sommarlov. Ökningen tros fortsätta in i september.

– För att det ska finnas ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död är det viktigt att alla tar de vaccindoser mot covid-19 som rekommenderas. Pandemin är inte över, säger Sara Byfors, som är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten

Eftersom de flesta är vaccinerade tror myndigheten att vårdbehovet inte kommer att bli lika omfattande som tidigare.

– Risken för att smittspridningen av covid-19 som skulle resultera i ett stort vårdbehov bedöms som liten, eftersom många är vaccinerade eller nyligen har haft covid-19. Men det är fortsatt mycket viktigt att upprätthålla en hög beredskap för att smittspridningen kan öka, säger Sara Byfors.

Text Markus Dahlberg Foto Magnus Pehrsson