Etikett: Folkhälsomyndigheten

Alla över 65 år erbjuds fjärde dos

Folkhälsomyndigheten rekommenderas nu personer som är 65 år eller äldre att ta en fjärde dos vaccin mot covid-19. I rekommendationen omfattas personer mellan 18 och 64 år med måttlig till allvarlig immunbrist.

Nu rekommenderas en fjärde dos till alla över 80

Folkhälsomyndigheten, FHM, rekommenderar nu en andra påfyllnadsdos mot covid-19. Denna rekommendation gäller för alla som är 80 år och äldre, samt de som har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

Restriktionerna mot covid-19 tas bort

På onsdag den 9 februari 2022 kan vi börja ta bort de åtgärder som vi har haft med anledning av smittspridning av covid-19. Krav på deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar slopas. Då kärvs inte längre avstånd mellan sällskap och inte heller krävs särskild storlek på sällskapet. Det krävs inte heller längre vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor.

Fler vaccinerade mot covid-19 smittade

Enligt veckorapporten från Folkhälsomyndigheten över vecka 52, 27 december till 2 juni, testas nu fler med covid-19 bland vaccinerade än bland ovaccinerade. Förändringen ses i flera åldersgrupper. Nu kortas också intervallet mellan dos två och dos tre, från sex till fem månader.