Etikett: Folkhälsomyndigheten

Utrikesfödda hårdast drabbade av pandemin

Två nya rapporter från Folkhälsomyndigheten visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19. Även utrikesfödda vaccinerar sig i lägre utsträckning mot covid-19 än svenskfödda. Folkhälsomyndigheten vill minska skillnaderna och öka möjligheterna till en god hälsa igenom att öka tillgängligheten till vaccin.

Stor minskning av smittsamma sjukdomar pga åtgärder mot covid-19

Antalet fall av smittsamma sjukdomar minskade kraftigt i Sverige under 2020 jämfört med tidigare år. Några av orsakerna till minskningen är åtgärderna mot covid-19. Att hålla avstånd, tvätta händerna och undvika sociala kontakter har visat sig att vara effektiva även mot andra smittor.

Felaktigt om coronavaccin

Vaccineringen mot covid-19 inleddes i Sverige i januari 2021, och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många.