De flesta coronarestriktioner bort från 29 september

Om tre veckor är en normal vardag i sikte. Då tas nästan all kvarvarande restriktioner bort. Det meddelade regeringen vid en presskonferens den 7 september.
– Vaccinerade kan i princip leva som vanligt efter 29 september, sa Johan Carlson generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten.

Regeringens plan för att avveckla restriktionerna innehåller fem steg. I mitten av juli togs steg tre som bland annat innebar lättnader för resande med långväga kollektivtrafik.

Sedan tidigare har även lättnader i restriktionerna gjorts för hur många som får samlas inomhus respektive utomhus samt på restauranger.

Från och med den 29 september går vi in i steg fyra. Det innebär att begränsningarna för antalet deltagare vid sammankomster tas bort, och att restriktionerna för restauranger lättas. Då tas deltagartaken vid allmänna sammankomster bort och även kraven på avstånd mellan sällskap. Kravet om sittande servering på restauranger tas också bort liksom regleringar för öppettider och storleken om åtta personer på sällskap. Rekommendationen om att arbeta hemifrån kommer att gälla september ut. För större sammankomster som är så stora att över 15 000 personer deltar utreder regeringen och Folkhälsomyndigheten möjligheten att vaccinbevis ska kunna användas. De allmänna råden om att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma vid symtom ligger kvar även efter 29 september.

Steg fem, som innebär att alla kvarvarande restriktioner lyfts är inte aktuellt i en nära framtid. De allmänna råden – som att tvätta händerna – kommer att ligga kvar under en längre period.

Text Ullacarin Tiderman Foto Folkhälsomyndigheten