En av fyra ångrar ett tidigt pensionsuttag

Många 70–75-åringar önskar att de väntat med att börja ta ut pension. Dagens 70–75-åringar upplever tillvaron som mindre stressig än när de gick i pension och många anser också att de har bättre hälsa nu. Men en stor del önskar att de hade arbetat längre och börjat ta ut pension senare, visar Pensionsmyndighetens nya rapport Blev det som du tänkt dig?

70–75-åringar i Sverige är överlag rätt nöjda med sina pensionsbeslut. Mest positivt är att hälsan i många fall upplevs vara lika bra eller till och med bättre än tidigare.

– Vi ser i rapporten att dagens 70–75-åringar upplever tillvaron som mindre stressig, att de kan styra över sin egen tid och att de har större möjligheter att ta hand om sig själva jämfört med innan de gick i pension, berättar Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

En fjärdedel hade velat fortsätta arbeta
Men 23 procent i åldersgruppen säger sig ångra att de inte fortsatte att arbeta ett tag till. Och hälften av dem som är pensionärer på heltid hade kunnat tänka sig att arbeta längre om de hade haft rätt förutsättningar, enligt Ann-Christine Meyerhöffer. Bland dessa nämns bland annat hälsa, men också att det hade underlättat om arbetsgivaren gjort vidare arbete möjligt, exempelvis med bättre arbetsvillkor: Till exempel mindre slitsamma arbetsuppgifter, deltidsarbete, flexibla arbetstider och längre semester.

En stor del av 70–75-åringarnar i Pensionsmyndighetens studie önskar att de hade väntat med att börja ta ut pension eller att de valt att ta ut sin tjänstepension på längre tid. Hälften av deltagarna svarar att de har en sämre ekonomisk situation än de förväntade sig och närmare 40 procent uppger att pensionen är lägre nu i jämförelse med pensionen de fick i början.

– Det är en lägre tjänstepension som ligger bakom de lägre pensionerna. Det i sin tur beror på att många av 70– 75-åringarna har valt korta uttagstider för sin tjänstepension”, förklarar Ann-Christine Meyerhöffer.

Valt rätt ålder för pension
Om deltagarna i studien hade möjlighet att ändra vid vilken ålder de började ta ut sin pension skulle de flesta, 65 procent, välja som de gjorde. Men 23 procent hade valt ta ut sin pension senare och 4 procent svarade att de skulle ha börjat ta ut pension tidigare.

En stor grupp med tjänstepension, 41 procent, uppger att de valde en uttagstid på tio år eller kortare, för huvuddelen av sina tjänstepensioner. Medan 16 procent svarar att de inte vet vilken uttagstid de har valt.

12 procent uppger att de fortfarande arbetar eller har gått tillbaka till att arbeta parallellt med att de tar ut pension, efter att de har varit pensionärer på heltid.

Pensionärers råd till blivande pensionärer
• Börja spara pengar själv – så tidigt som möjligt
• Arbeta längre, gå i pension/börja ta ut sin pension senare eller så sent som möjligt
• Informera dig, ta reda på saker, gör en ekonomisk kalkyl över inkomster och utgifter för pensionstiden och räkna på olika alternativ
• Säkerställ att du har tjänstepension och välj gärna en lång uttagstid.

Text Pensionsmyndigheten/Peter Sandberg Foto iStockphoto

Senaste artiklarna