Per Lundström, kanslichef på SKPF Pensionärerna, menar att det nya handlingsprogrammet är "smalare och vassare".

”Ett smalare och vassare handlingsprogram”

SKPF Pensionärerna har fått ett tydligare och mer koncentrerat handlingsprogram. Förhoppningen är att det ska ge förbundet en skarpare profil och många konkreta resultat i det äldrepolitiska arbetet.

En av de som har arbetat med sammanställningen av det nya handlingsprogram som klubbades igenom av kongressen är Per Lundström, kanslichef på SKPF Pensionärerna. Han menar att fokus har legat på att ta fram ett problemorienterat handlingsprogram, med färre men tydligare krav att driva under kongressperioden.

– Vi har fått ett smalare men vassare program, med mål och delmål som går att utvärdera, säger Per Lundström.

Förbundsordförande Berit Bölander är övertygad om att det nya programmet kommer att underlätta för förbundet att få resultat i det äldrepolitiska arbetet.

– I det tidigare handlingsprogrammet fanns en mängd krav och ståndpunkter i alla möjliga frågor. Ofta mynnade det hela ut i att ”SKPF ska framföra ståndpunkterna i berörda organ”. Gott så, men det var svårt att se någon prioritering eller möjlighet att utvärdera vad som egentligen hänt i verkligheten, säger Berit Bölander

De problemområden som handlingsprogrammet lyfter fram som särskilt viktiga att arbeta med är:

  • De ojämställda pensionerna
  • Skattefrågan – lika beskattning av lön, pension och sjuk- och aktivitetsersättning
  • Bostadstillägget
  • Förbättrat högkostnadsskydd – för bättre tandhälsa
  • Bra och fler bostäder för äldre
  • En omsorg med kvalitet och trygghet

Att vissa frågor har prioriterats innebär inte att andra frågor är ointressanta för förbundet, påpekar Berit Bölander:

– Det går ju inte att i förhand täcka in alla frågor som kan tänkas bli aktuella under en tre-årig kongressperiod. Om något dyker upp får förbundsstyrelse och verkställande utskott göra de aktuella bedömningarna, vad som behöver hanteras och på vilket sätt. Men i dagsläget är det svårt att se att de problem som vi i dag prioriterar skulle vara lösta fram till 2020.

Text Rikard Johansson Foto Rikard Johansson

Senaste artiklarna