Enligt Folkhälsomyndigheten har vaccinerade ett gott skydd mot sjukdom och då är besöksförbud inte längre en relevant åtgärd.

Få besöksförbud kvar efter vaccinering

Endast åtta av landets 290 kommuner har numera besöksförbud på äldreboenden, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

Enligt Folkhälsomyndigheten har vaccinerade ett gott skydd mot sjukdom och då är besöksförbud inte längre en relevant åtgärd, menar Folkhälsomyndigheten.
Kommuner kan dock avråda från besök ändå, men äldreboenden har ingen rätt att faktiskt stänga ute anhöriga som om Folkhälsomyndigheten hade beslutat om ett förbud.

Enligt Folkhälsomyndigheten har några kommuner ändå bett om att införa besöksförbud, men har då fått avslag från Folkhälsomyndigheten som är den instans som beviljar tillfälliga besöksförbud.
Man har då menat att smittspridningen i kommunen inte motiverar ett önskat besöksförbud. Men vid andra tillfällen har också tunga instanser som vårdhygiensenheter och medicinskt ansvariga sjuksköterskor avrått från besöksförbud, eftersom att man ansett att detta gåttr att hantera på andra sätt.

Checklista för säkra besök på äldreboenden

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto