Statistiken kan inte ensamt visa om personer på äldreboenden har fått för mycket eller för lite sjukhusvård, menar Thomas Lindén, statschefsläkare på Socialstyrelsen.

Få som dött med covid-19 på äldreboende fick sjukhusvård

Bara 13 procent av de äldreboende som dog med covid-19 under våren fick sjukhusvård, visar preliminär statistik från Socialstyrelsen.

Enligt Thomas Lindén, statschefsläkare på Socialstyrelsen, är det svårt att utifrån statistiken dra slutsatser om äldre fått för lite vård eftersom samma grupp generellt är skörare och inte alltid drar nytta av sjukhusvård. Det kan då vara korrekta bedömningar att hålla kvar covidsjuka på boendena, menar han.

– Det är svårt att säga om det är rätt eller fel att de inte har fått sjukhusvård utifrån statistiken, men var och en ska ha fått en individuell bedömning av sitt behov. Alla som hade behövt sjukhusvård för att bibehålla eller återfå sin hälsa ska naturligtvis få det, säger Thomas Lindén till Dagens Medicin.

Det finns exempel på covidsjuka på äldreboende som inte fått sjukhusvård trots att det behövts, enligt undersökningar av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Bland annat på grund av att det gjorts generella vårdbedömningar om att covidsjuka på äldreboende hellre ska vårdas på plats än på sjukhus.

Men Thomas Lindén vill inte kommentera huruvida det skulle finnas något samband mellan Ivos iakttagelser med Socialstyrelsens statistik. I stället vill han invänta fler resultat från Ivos tillsynsarbete.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto