Etikett: Inspektionen för vård och omsorg

Så ska Sverige skyddas i nästa pandemi

470 000 smittade. Nästan 9 000 döda. Hårt drabbad äldreomsorg och sjukvård. Så ser bokslutet ut för coronaåret 2020. Samtidigt som vaccinet rullas ut rannsakar vi oss själva, varandra, företag och myndigheter: Hur kunde det gå så illa? Nu ritar samhället upp planer för en bättre beredskap. Men vem ser till att de följs?

Ivo ger skarp kritrik mot regionernas äldrevård

Alldeles för stora brister i vården om de äldre och och alldeles för låg medicinsk nivå. Regionerna får bakläxa med avseende på vården av äldre på särskilt boenden under coronapandemin. Och det har inte blivit bättre, slår Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fast i en granskning. – Upprörande och oacceptabelt, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna.