Färre fall med ny metod

Färre äldre faller, skadorna har minskat och är mindre allvarliga. Från tio frakturer under 2013 har man nu nästan kommit ner på noll. Fram till december 2015 inträffade bara ett fall som ledde till en överarmsfraktur. I år har det inträffat en fraktur.

På Sjötäppans seniorcenter i Saltsjöbaden utanför Stockholm har man drastiskt kunnat minska antalet fallolyckor och frakturer sedan man började arbeta efter en ny metod. Det mest centrala är att involvera alla personalgrupper i arbetet för att undvika fall. Framför allt görs en fallriskbedömning för varje patient/brukare och de ansvariga läkarna gör regelbundet läkemedelsgenomgångar.
– Årligen faller två tredjedelar av alla äldre som bor på äldreboenden. Varje person har två till fem fall och 30 procent drabbas av en svår skada. Årligen dör cirka 1 500 personer, säger Stefan Amér, läkare och verksamhetschef för Familjeläkarna.

Gemensam fallrond
Han pekar inte bara på det lidande som ett fall ofta innebär för en gammal och skör person utan också den kostnad det innebär för samhället. Redan i dag kostar äldres fallolyckor 14 miljarder kronor per år, med allt fler äldre kommer, om inget görs, både olyckorna och kostnaderna att öka.
– Redan 2030 kan kostanden ha öka till 20 miljarder kronor, säger Stefan Amér.

Familjeläkarna jobbar med ett 70-tal äldreboenden med sammanlagt 3 500 multisjuka äldre i tolv olika kommuner. Och Stefan Amér betonar vikten av att engagera läkarna i det yrkesövergripande arbetet.
Hela personalen gör varje vecka en gemensam fallrond för att bedöma eventuell fallrisk. Och för varje ny boende görs inledningsvis en individuell fallriskbedömning.

Dolda resurser
– Får man med hela teamet blir resultaten mycket bättre. Här är sjukgymnasten och arbetsterapeuten dolda resurser som upptäcker annat än vad vårdpersonal och läkaren ser, anser Stefan Amér.
Och så fort man upptäcker en patient/brukare med någon avvikelse; trötthet, orkeslöshet, dålig aptit, dålig sömn eller ett fall, så reflekterar man över detta med hänsyn till fallrisk. Samt vilka insatser som måste göras. I kommunerna Nacka och Solna har man mer än halverat antalet fall och frakturer som de äldre råkar ut för på äldreboendena.

– Alla borde arbeta efter den här metoden eftersom vi har sett sådana förbättringar, säger Stefan Amér.

Egen gymnastiksal
På Sjötäppan har de boende tillgång till gymnastiksal, träningsredskap, utegym och boulebana. De som vill får promenera ute eller inne och har tillgång till aktiviteter som sittgympa, Qigong och gemensamma aktiveteter som bingo, allsång, konserter, utflykter och pub.
Här finns ett engagerat rehabteam bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut och aktivitetsansvarig. Sjukgymnast Liz Loftén uppmuntrar de äldre att styrketräna och träna upp balans och rörlighet. Aktivitetsansvarig Màrta Zöld håller i de gemensamma aktiviteterna.

– Hela personalen måste vara med och man måste ner på detaljnivå och leta efter risker. Exempelvis att ta undan sladdar på golvet, kolla mattorna och se till att det är ljust överallt, säger Liz Loftén.
På Sjötäppan har man även öppen dagverksamhet och hit kommer cirka 15 personer varje dag för att umgås, prata och delta i olika aktiviteter.

”Många vill komma hit”
– Vi har det så bra, så bra, säger en av besökarna och tillägger. Vad skulle vi ha gjort om inte bussen hade hämtat oss varje morgon. Vi har varit tillsammans i så många år och har blivit som vänner.
– Man ska kunna ha bra livskvalitet också på ett äldreboende. Den här verksamheten är öppen för alla och det krävs ingen biståndsbedömning. Många vill komma hit och vi har kö, säger Malin Pilheden, enhetschef på Sjötäppan.

För en del av de boende har dagverksamheten varit som en introduktion. Man känner personalen, är trygg och när den dagen kommer känns platsen bekväm och hemtam.
– Här är personalens engagemang, volontärernas insats och stor frihet för de boende viktiga delar i trivseln och omsorgen.

 • Familjeläkarnas modell
  Sjuksköterska gör en första bedömning av fallrisk.
  Läkare gör fallriskbedömning och genomför läkemedelsgenomgång.
  Sjukgymnast gör en bedömning av träningsinsatser.
  Arbetsterapeut anpassar boende och hjälpmedel.
  Samarbete mellan kommunen och medicinskt ansvarig sjuksköterska.
  En ansvarig på boenden för frågor om fallrisk.
  Gemensam fallrond varje vecka. Hela teamet involveras i arbetet.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman