SKPF: Hög tid att införa nollvision för fallolyckor

Varje år skadas 70 000 människor så allvarligt i fallolyckor att de måste läggas in på sjukhus. Över tusen personer dör, en siffra som har mer än fördubblats på 16 år. Det är fyra gånger fler än antalet dödsfall i trafiken.

Varje år läggs cirka 70 000 personer in på sjukhus på grund av fallolyckor, visar ny statistik från Socialstyrelsens patientregister. Fall är också den vanligaste orsaken till dödsolyckor. Mer än tusen personer skadas så allvarligt varje år att de avlider. Det är fyra gånger så många jämfört med dem som omkommer i trafiken – och en fördubbling sedan 2000. Fallrisken ökar med åldern, på grund av svagare muskler, sämre balans, sjukdomar samt syn- och hörselnedsättning. Andra riskfaktorer är läkemedel samt undernäring.

Det finns stora regionala skillnader när det gäller risken att avlida i en fallolycka, enligt Socialstyrelsens register över dödsorsaker 2015. I Jämtlands län dog fem gånger så många, 28 personer per 100 000 invånare, än exempelvis på Gotland, där fem personer dog. Nummer två på listan är Värmlands län med 13 registrerade dödsfall. Snittet för hela riket ligger på elva dödsfall per 100 000.

– Det finns en stor spännvidd över landet. Skillnaderna gör det intressant för både kommuner och landsting att studera statistiken, för att analysera varför en kommun kan ha fler fallolyckor och en annan färre. Exempelvis kan man lokalt och regionalt titta på vilka åtgärder som används för att förebygga fallskador, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen.

Text Ullacarin Tiderman Foto Istockphoto

Relaterade artiklar