Tips hur du minskar risken för att falla

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till att flest människor dör, hamnar på sjukhus och besöker akutmottagningar varje år. Många av dem som råkar ut för dessa olyckor är äldre personer. Man kan själv minska sin risk att falla genom att äta klokt, motionera och ha koll på sina läkemedel.

Socialstyrelsen har tidigare tagit fram material som kan används i studiecirklar eller av enskilda individer för att hitta rätt balans i tillvaron – Balansera mera.

Nu har man också tagit fram en lättläst broschyr som innehåller tips och råd om hur äldre personer kan minska risken att falla genom att hitta rätt balans i träning, kylskåp och medicinskåp – Så minskar du risken att falla.

Mer om fallolyckor

Balansera mera

Foto iStockphoto

stLight.options({publisher: "53875c69-490e-4fdc-88e8-0bb167809031", doNotHash: false, doNotCopy: false, hashAddressBar: false});

Relaterade artiklar

Senaste artiklarna