Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har slagit fast at den ovanliga ”blodkombinationen” är en mycket sällsynt biverkning av Astra Zenecas vaccin.

Felaktigt om coronavaccin

Vaccineringen mot covid-19 inleddes i Sverige i januari 2021, och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många.

Detta är vetenskapligt fastlagt enligt Läkemedelsverket

 • Att få en smittsam sjukdom innebär större risker än att ta vaccin.
 • Det är bättre att vaccinera sig mot covid-19 än att enbart lita på ett starkt immunförsvar.
 • De coronavacciner som är godkända i EU ger ett bra skydd.
 • D-vitamin, ivermektin och klorokinfosfat kan inte förebygga eller behandla covid-19.
 • Det finns ingen koppling mellan vaccinering och autism.
 • Vaccinerna gör oss inte sterila.
 • Vaccinerna kan inte ändra ditt DNA.
 • Coronavaccinerna innehåller inte något mikrochip.
 • Det finns inget hemligt innehåll i vaccinerna.
 • Man kan inte få covid-19 av vaccinet.
 • Vaccinerna innehåller inte mänskliga celler.
 • Vaccinerna är godkända.

Godkända coronavacciner av EU-kommissionen

 • Den 21 december 2020 godkändes Comirnaty (Pfizer biontech).
 • Den 6 januari 2021 godkändes Covid-19 Vaccine Moderna.
 • Den 29 januari godkändes Vaxzevria (tidigare Covid-19 Vaccine Astra Zeneca).
 • Den 11 mars godkändes Covid-19 Vaccine Janssen.

Allvarliga biverkningar av Astra Zeneca
Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA  har slagit fast at den ovanliga ”blodkombinationen” är en mycket sällsynt biverkning av Astra Zenecas vaccin efter en omfattande utredning. Både EMA och Läkemedelsverket bedömer dock fortsatt att nyttan av vaccinet överstiger risken.
De biverkningar som har observerats efter vaccination med Vaxzevria är blodrubbningar som är mycket sällsynta fall av blodproppar, ofta på ovanliga ställen (till exempel hjärna, tarm, lever, mjälte), i kombination med låga nivåer av blodplättar, i vissa fall tillsammans med blödning.

I Sverige har hittills tre fall rapporterats, alla under 65 år. De flesta inrapporterade fallen i den europeiska utredningen rör kvinnor som är under 60 år och där symtomen inträffat två veckor efter sprutsticket. Inga riskfaktorer som kön eller ålder har dock bevisats.
Majoriteten av dessa biverkningar har inträffat inom de första 14 dagarna efter vaccination och inträffade i de flesta fall hos kvinnor yngre än 60 år. Vissa fall hade dödlig utgång.

På grund av dess allvarliga, men ytterst sällsynta biverkningar av covid-vaccinet Astra Zeneca, har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att vaccinet endast ges till personer 65 år och äldre.

Uppmärksamma dessa sympgtom
Sök omedelbart akutvård om du får svårt att andas, bröstsmärta, svullnad av benen eller ihållande magsmärta efter vaccination.

Sök även omedelbart akutvård om du efter ett par dagar upplever kraftig eller ihållande huvudvärk eller suddig syn efter vaccination, eller får blåmärken eller punktformade blödningar i hud eller slemhinnor utanför vaccinationsstället, som dyker upp efter ett par dagar.

Källa: Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto