Folkhälsomyndigheten: Astra Zeneca kan ges till personer över 65 år

I slutet av maj slutade Sverige att ge Astra Zenecas vaccin mot covid-19 som första dos. Sverige var då ännu i behov av cirka 200 000 Astra-doser – vilka främst gavs till personer som väntade på sin andra dos. Men därefter tackade Sverige nej till ytterligare doser från Astra Zeneca, precis som grannländerna Finland och Norge har gjort.

Astra Zenecas vaccin mot covid-19 rapporteras i mycket ovanliga fall orsaka blodproppar som sätter sig i hjärnans artärer och som därmed kan strypa hjärnans blodtillförsel, enligt TT. Liknande fall har förekommit i Sverige. Men hur många av dessa fall som kan kopplas till vaccinet står inte klart, enligt Folkhälsomyndigheten.

Astra Zenecas vaccin ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 och det är godkänt för personer över 18 år. Personer över 65 år, födda 1956 och tidigare, har en hög risk för allvarlig sjukdom och en låg risk för allvarliga biverkningar. Därför bedömer Folkhälsomyndigheten att det är både tryggt och viktigt att använda Astra Zenecas vaccin mot covid-19 för denna åldersgrupp.

Ej rekommenderat till personer under 65
Däremot bör inte personer som är yngre än 65 år, födda 1957 eller senare, vaccineras med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria. Denna rekommendation gäller tills vidare. Personer under 65 år som redan har fått en dos av Vaxzevria bör då i stället erbjudas en andra dos av ett så kallat mrna-vaccin från exempelvis Pfizer/Biontech eller Moderna.

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har konstaterat att det finns en möjlig koppling mellan covid-19-vaccinet från Astra Zeneca och mycket sällsynta fall av ovanliga blodproppar i kombination med låga blodplättar och ibland blödning som förekommit framför allt hos yngre personer. Symtomen förekommer i befolkningen även utan vaccination, men är mycket ovanliga.

Var uppmärksam på följande symptom
Symtomen visar sig vanligtvis på ett eller flera ställen i kroppen med kraftiga symtom inom tre veckor efter vaccinationen.

Det är viktigt att vara uppmärksam på följande symptom: flera, nya och större blåmärken och/eller flera punktformade blödningar på huden eller t.ex. i munnen, långvarig näsblödning som är svår att stoppa, svullnad, rodnad eller tydlig ömhet i ben eller arm (inte kring injektionsstället), kraftig huvudvärk, dimsyn, kraftig buksmärta, plötslig andnöd och/eller bröstsmärta.

Läs aktuell information på Folkhälsomyndighetens webbsida om vaccination med Astra Zeneca

Foto iStockphoto