Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi ser en öppning för att kunna genomföra en höjning av pensionerna i samarbete över blockgränserna.

Fortsatta diskussioner om höjda pensioner

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi sträcker ut handen mot de borgerliga partierna och bjuder in till samtal om pensionerna i pensionsgruppen.
‒ Vi är ju överens om att höja pensionerna. Skillnaden är att vårt förslag ger mer pengar till fler och ska utbetalas tidigare, sa ministern vid en uppdatering av regeringens förslag om ett garantitillägg.

Vid en pressbriefing på regeringens Youtube-kanal drog försäkringsminister Ardalan Shekarabi vad han anser vara skillnaden mellan garantitillägget, som är ett förslag som tagits fram av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och förslaget från den borgerliga oppositionen som presenterades i helgen.

Regeringens förslagna garantitillägg är riktat till en miljon pensionärer med låga och genomsnittliga inkomstbaserade allmänna pensioner. Förslaget ger i genomsnitt pensionärerna cirka 750 kronor mer i månande, för 500 000 pensionärer innebär förslaget 1 000 kronor mer skattefritt i månaden.

Vill höja pensionen inom pensionssystemet
Det gemensamma förslaget som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterade i söndags bygger i huvudsak på höjningar av pensionen inom ramen för det befintliga systemet. Och till skillnad från vänsterblockets förslag innebär det mer pengar i plånboken för alla pensionärer, inte enbart för de med lägst pensioner.

Men Ardalan Shekarabi hade flera invändningar. Han gav med overheadbilder sin bild, med jämförande uträkningar, av det han menade skilde förslagen åt.

Kallar till möte i Pensionsgruppen
Det borgerliga förslaget gav mindre pengar till färre och betydligt senare än vad regeringens förslag utlovat: Om förslaget går igenom i riksdagen i juni kommer utbetalningarna att starta redan i september.
Samtidigt valde Ardalan Shekarabi att sträcka ut en hand till det borgerligs blocket:
‒ Jag ser samma typ av åtgärder för en höjning av pensionen. Och en öppning för att kunna genomföra detta, sa Ardalan Shekarabi vid pressbriefingen.

Han berättade att han inom kort kommer att kalla pensionsgruppen till ett möte, tillsammans med partiernas ekonomiska talespersoner, för att se om man kan hitta en gemensam lösning.
Beslut om garantitillägget tas i riksdagen i juni. Fortsättning följer.

  • Pensionsgruppen: Pensionsgruppen är en blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen (S, M, L, C och KD), med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi som ordförande.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman