”Hela pensionssystemet måste ses över!”

– Vi kan i dag konstatera att det är mycket med det nuvarande pensionssystemet som inte fungerar som tänkt. Ett pensionssystem som inte ger pensioner som går att leva på är inget pensionssystem värdigt Sveriges pensionärer, skriver SKPF Pensionärerna i ett pressmeddelande från förbundets kongress i Norrköping.

Följande pressmeddelande utgick i dag från SKPF Pensionärernas 22:a kongress i Norrköping:

Dagens pensionssystem skapades utifrån ett antal förutsättningar som ännu inte uppfyllts. Några av dem är:

 • Att bromsen bara skulle slå till i undantagsfall.
 • Att premiepensionen skulle bli guldkant för pensionärerna.
 • Att medellivslängden skulle utvecklas i måttlig takt.
 • Att lönerna på arbetsmarknaden inom kort skulle bli jämställda.

Flera avgörande förutsättningar som låg till grund för den politiska enigheten bakom systemet infriades alltså inte. Följden är att vi har ett underfinansierat och ojämställt pensionssystem som inte klarar av sin mest grundläggande uppgift: att försörja dagens pensionärer.  Ett av våra viktigaste krav är därför att hela pensionssystemet måste ses över!

SKPF Pensionärernas 22:a kongress ställer därför följande konkreta krav för ett bättre pensionssystem:

 • Att den så kallade ”bromsen” tas bort.
 • Att pensioner utvecklas i enlighet med inkomstbasbeloppet.
 • Att premiepensionssystemet avskaffas.
 • Att taket för bostadstillägg höjs.
 • Att tidsperioden för omställningspensionen förlängs.
 • Att hela systemet görs mer lättbegripligt.
 • Att pensionen går att leva på, inte bara överleva på.
 • Att den s.k. normen på 1,6 procent ska slopas eller åtminstone halveras

– Om man jämför kvinnornas och männens pensioner med dygnets timmar, så tar kvinnornas pensioner slut redan 16:45 medan männens pensioner räcker hela dygnet. Så ojämställd är pensionärstillvaron i Sverige i dag. Ojämställdheten går inte i pension, tvärtom så ökar den när vi lämnar yrkeslivet, säger Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna.

– Vi kan i dag konstatera att det är mycket med det nuvarande pensionssystemet som inte fungerar som tänkt. Ett pensionssystem som inte ger pensioner som går att leva på är inget pensionssystem värdigt Sveriges pensionärer. Därför måste hela systemet ses över, och det snarast, avslutar Berit Bölander.