Kostnaderna för hyrpersonal fortsätter att stiga, men inte i lika hög takt som tidigare.

Kostnaderna för hyrläkare fortsätter att öka

Trots kraftiga insatser och en målsättning att minska antalet hyrläkare och hyrsjuksköterskor i vården, fortsätter kostnaderna att stiga. Under 2017 ökade kostnaderna med fem miljarder, omkring 13 procent. SKLs mål att bli helt oberoende av hyrpersonal den 1 januari står dock kvar.

– Vi bryter kostnadstakten och ökningen är inte längre lika stor som den har varit tidigare, säger Maria Åkesson, Sveriges kommuner och landsting, SKL, i en intervju i Sveriges radio P1 morgon.
Under drygt ett år har landsting och regioner tillsammans arbetat med att minska beroendet av inhyrd personal. Målet är att förbättra kontinuitet och säkerhet för patienterna och samtidigt erbjuda en bättre arbetsmiljö för personalen.

Kurvan planar ut
Ökningen fjärde kvartalet 2017 var 7 procent, eller 93 miljoner kronor. Motsvarande siffror kvartal tre var 14 procent, eller 164 miljoner.
Sex landsting och regioner har minskat sina kostnader i kvartal 4, Kronoberg, Skåne, Västmanland, Stockholm, Västerbotten och Västernorrland.
Tre – Skåne, Östergötland och Kalmar – har minskat kostnaderna för 2017 totalt jämfört med 2016.
– Det är bra att kurvan planar ut. Nu är det knappt ett år kvar tills målet om oberoende ska vara uppnått. Landstingen och regionerna ökar takten i jobbet och lär av varandra. Det är bra och viktigt för att målet ska nås, säger, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

Störst förbättring inom psykiatrin
Inom primärvården har åtta landsting och regioner minskat sina kostnader för inhyrd personal. Men även inom primärvården har den totala kostnaden för alla landsting och regioner ökat med 5 procent.
Största förbättringen har gjorts inom psykiatri, där också arbetet med att minska beroendet pågått längre än inom övrig vård.
Elva landsting och regioner har minskat sina kostnader totalt sett. Fjorton minskar kostnaderna för inhyrda läkare.
I landet finns 21 regioner och landsting.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto