När det är dags för medicin hjälper roboten till genom att ge intalade instruktioner.

Läkemedelsrobotar provas i Skövde kommun

Under hösten kommer ett antal seniorer med hemtjänst att börja använda läkemedelsrobotar. Läkemedelsrobotarna ska hjälpa brukarna att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt. Skövde kommun vill på så sätt öka de äldres självständighet och delaktighet och samtidigt hjälpa personalen att arbeta smartare.

Det blir personal inom hemtjänsten som kommer att fylla på roboten med läkemedel förpackade i dospåsar. Roboten kommer att vara placerad i hemmet och när det är dags för brukaren att ta sin medicin hjälper roboten till genom att ge intalade instruktioner, ljudsignaler och instruktioner skriftligt på sin skärm. Roboten matar ut dospåsen vid bestämda tidpunkter men är oåtkomlig övrig tid.

Läkemedelsroboten registrerar allt behandlingsarbete den utför och informationen sparas i robotens datorsystem. Systemet kan även användas för att skicka olika meddelanden till brukaren, exempelvis kan man påminna om att det är viktigt att dricka mycket vatten när det är varmt eller påminna om kommande behandlingsåtgärder.

Ökad självständighet och delaktighet
Användning av läkemedelsrobotar ökar självständigheten vilket kan ha en stor betydelse för många. Det innebär också att det blir en mindre risk att brukaren tar fel mediciner. Det innebär även att personal kan övervaka läkemedelshanteringen via olika kontrollsystem eller via en mobilapp. Informationen kan även dela informationen med anhöriga, vilket är en trygghet för många.

Vill använda personalresurser smartare
Att använda välfärdsteknik är ett sätt att utveckla vård- och omsorgsarbetet, menar kommunen. Läkemedelsrobotarna gör det möjligt att planera personalens besök till tider när belastningen inte är så hög.

Och om brukaren kan ta sin medicin själv gör det att andra insatser kan planeras bättre under dagen. På så sätt hoppas man kunna använda personalresurser på ett smartare sätt.

Text Skövde kommun Foto Skövde kommun