Lena Hallengren blir ny äldreminister

Lena Hallengren blir ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister efter Åsa Regnér som utsetts till vice chef för UN Women med ansvar för mellanstatliga relationer och strategiska partnerskap, tillika assisterande generalsekreterare för FN.

Lena Hallengren var biträdande utbildningsminister, med ansvar för förskola, ungdomsfrågor och vuxnas lärande mellan 2002 till 2006.
Hon har sedan dess haft flertalet ledande poster i riksdagen. Under förra mandatperioden var hon vice ordförande i socialutskottet och socialdemokraternas talesperson i socialpolitiska frågor, med ansvar för bland annat sjukvård, äldreomsorg och funktionshinderspolitik.

Hon har suttit i riksdagen sedan 2006 och har varit ordförande i flera utskott nu närmast ordförande i utbildningsutskottet.
Lena Hallengren konstaterar att hon har många stora uppgifter på sitt bord, bland annat med barnkonventionen, en samtyckeslag och assistansersättningen.
– LSS är en viktig och fundamental rättighetslagstiftning, säger Hallengren.
– Det ska inte råda någon tvekan om att den som har rätt till assistans ska få det, säger hon.

Åsa Regnér tillträder nu sin tjänst vid UN Womens huvudkontor i New York.
– Jag vill tacka FN:s generalsekreterare António Guterres för utnämningen. Jag vet att det har varit tuff konkurrens med många kompetenta kandidater och en process med många steg. Jag kommer att arbeta hårt för att kvinnors och flickors rättigheter prioriteras i globala sammanhang, för ökad demokratisering och ekonomisk utveckling i världen.

Text Ullacarin Tiderman Foto Regeringen