Etikett: Lena Hallengren

Regler kring fast omsorgskontakt tas fram

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en vägledning till aktörer inom hemtjänsten om hur arbetet med fast omsorgskontakt bör planeras och bedrivas. Detta med anledning av att regeringen i februari lämnade en proposition till riksdagen med förslag om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt.

Regeringen vill ha mer välfärdsteknik i omsorgen

Användningen av välfärdsteknik inom äldreomsorgen ökar, men lagstiftningen hänger inte med. Därför remitterar socialdepartementet ett förslag på lagändringar som förtydligar möjligheten att använda välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Det gäller till exempel trygghetslarm med GPS-funktion, läkemedelsrobotar och kameror för tillsyn i bostaden.

Nu rekommenderas en fjärde dos till alla över 80

Folkhälsomyndigheten, FHM, rekommenderar nu en andra påfyllnadsdos mot covid-19. Denna rekommendation gäller för alla som är 80 år och äldre, samt de som har hemtjänst eller bor på särskilt boende.