Livsfarlig sommartradition att stänga vårdplatser

Systemet med att stänga vårdplatser under sommaren är förenat med stora medicinska risker, konstaterar SKPF Pensionärerna i ett uttalande från kongressen i Norrköping. Förbundet kräver att utvecklingen bryts och att bemanningen inom sjukvården och omsorgen sätts att motsvara varje enskilds vårdbehov under hela året.

Följande text är ett uttalande som antogs i dag av SKPF Pensionärernas 22:a kongress i Norrköping:

”Med sommaren kommer inte bara sol, värme och lata dagar. Vi som är beroende av en fungerande vård och omsorg för vår trygghet har lärt oss att sommaren också innebär stängda vårdplatser. Och att döma av aktuella siffror från Dagens Medicin blir det akut kris i bemanningsfrågan även denna sommar.

I Kronoberg är det som allra värst, där väntas bortåt hälften av vårdplatserna inom så väl geriatriken som akutvården stänga. I Uppsala och Sörmland tar 30 procent av vårdplatserna sommarstängt, medan såväl Västerbotten som Östergötland stänger var fjärde plats. Tendensen är liknande över hela landet.

– Den här platsbristen håller på att utvecklas till en livsfarlig svensk sommartradition för våra medlemmar. Vi i SKPF Pensionärerna kräver att denna utveckling omedelbart bryts och att bemanningen sätts att motsvara varje enskilds vårdbehov under hela året. Det här systemet med att stänga vårdplatser är förenat med stora medicinska risker, säger Gunvor Petersson, förbundsstyrelseledamot och sakkunnig i vårdfrågor i SKPF Pensionärerna.

SKPF Pensionärernas 22:a kongress kräver därför:

  • Att personalförsörjningsfrågan inom sjukvården och omsorgen
    skyndsamt får en permanent lösning med början redan nu i sommar
  • Att de äldres säkerhet och behov alltid tillgodoses inom sjukvården
    och omsorgen”