Nytt avtal ger tidigare kommunanställda stabil tjänstepension

De cirka 150 000 pensionärer som vid årsskiftet drabbades av besked att deras tjänstepensioner skulle sänkas, för en del med upp till 1 500 kronor, kan sluta oroa sig. Avtalsslutande parter har nått en ny överenskommelse som innebär att pensionen värdesäkras.

De personer som berördes av sänkt tjänstepension har tidigare varit anställda i kommunal sektor. SKL, Sobona och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen sett över regelverket i avtalet och har nu kommit överens om hur de framtida pensionerna ska bli mer stabila och långsiktiga.

− Överenskommelsen innebär att de berörda pensionärer som vid årsskiftet drabbades av sänkt pension, framöver kan räkna med en långsiktigt stabil och förutsägbar pension som inte kan sjunka, säger Ulf Olsson, ordförande för SKLs förhandlingsdelegation.

Rätt till lägstanivå
I och med denna överenskommelse får de individer som omfattas, personer födda 1937 och tidigare, samt födda 1938 till 1953 som omfattas av PA-KL, PAK eller LPAK, rätt till en ”individuell lägstanivå”.

Lägstanivån bestäms med utgångspunkt i de nivåer som gällde kompletteringspensionen innan årsskiftet, december 2017. Nivån indexeras uppåt med prisbasbeloppsutvecklingen och kan inte sänkas. Överenskommelsen träder i kraft den 1 januari 2019.

Tillfällig lösning för 2018
Under hela 2018 gäller sedan tidigare en temporär lösning som innebär att berörda pensionärer får kompletteringspension motsvarande vad som utbetaldes i december 2017, dock högst uppgående till det maximala friläggningsbeloppet.

Text Ullacarin Tiderman