Dödligheten var 20 procent lägre för kvinnor som bjudits in till mammografi i åldern 70–74 år jämfört med de som bjudits in upp till 69 år.

Nytt stöd för mammografiscreening av äldre

Allmän screening för bröstcancer med mammografi ser ut att vara en effektiv åtgärd för kvinnor över 70 år, enligt en stor svensk studie från Umeå universitet.

I Sverige bjuds kvinnor upp till 74 års ålder in till undersökning, medan många andra länder sätter åldersgränsen vid 69 år. Den nya studien, som bygger på 20 års uppföljning, visar att den svenska vägen förmodligen förebygger dödsfall i bröstcancer.

Dödligheten i sjukdomen var 20 procent lägre för kvinnor som bjudits in till mammografi i åldern 70–74 år jämfört med de som bjudits in upp till 69 år. 74-årsgränsen har införts vid olika tidpunkter i Sverige, vilket har möjliggjort undersökningen.

Foto iStockphoto

Relaterade artiklar