Föräldrar får lämna i sina barn på förskola och skola. Det är också tillåtet att handla.

Ökad smitta – Region Stockholm inför hemisolering

Smittspridningen av coronaviruset ökar i Stockholms län. Därför införde Region Stockholm på måndagen hemisolering för dem som bor med en person med konstaterad covid-19.

– Vi ser fortfarande en ökad smittspridning och tycker att hemisolering är ett bra verktyg för att se till att fler smittkedjor bryts, sa Maria Rotzén Östlund, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Stockholm vid en pressträff.

Isoleringen för hushållet gäller oavsett symptom i minst sju dagar och räknas från den dag som den smittade personen blev provtagen.

Ingen får lämna hemmet
Hemisoleringen medför att ingen i hushållet ska gå till jobbet eller  om man studerar till gymnasiet. Man ska undvika sociala kontakter, inte gå och träna och inte delta i några kvällsaktiviteter. Isolerad hemma, så att säga. Barn i förskola och grundskola är undantagna reglerna.

Föräldrar får lämna i sina barn på förskola och skola, men man måste se till att hålla avstånd. Det är också tillåtet att handla, men viktigt är då att man väljer tider när det är så få som möjligt i affären.

Får information 
De som berörs av hemisolering kommer att informeras via regionens team som jobbar med smittspårning eller av den smittade personens läkare.

De som därefter sitter i hemisolering rekommenderas att efter fem dagar beställa hem ett prov och invänta svar innan man går tillbaka till arbete eller gymnasiet igen.

Kan få ersättning
Förhållningsreglerna bygger på Folkhälsomyndigheten rekommendationer från den 1 oktober, som är desamma för hela landet. Den som inte har möjlighet att jobba hemifrån kan söka smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Fredagen den 9 oktober rapporterade Region Stockholm 855 nya fall under de tre föregående dagarna, vilket kan jämföras med 622 fall samma period veckan innan.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto