Etikett: Covid-19

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga

Från och med den 29 september lyfter Folkhälsomyndigheten de allmänna råden för att förhindra smitta av covid-19. Däremot kvarstår råden när det gäller ovaccinerade vuxna eftersom de löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

Få fullvaccinerade allvarligt sjuka i covid-19

Antalet som smittas och blir sjuka i covid-19, trots att de är vaccinerade, ökar i takt med att fler vaccineras. Men vaccination ger ett gott skydd och få blir allvarligt sjuka. Att dessa så kallade genombrottsinfektioner ökar är förväntat, eftersom inget vaccin skyddar mot sjukdom till 100 procent.

Tredje dos till personer med nedsatt immunförsvar

En tredje vaccindos redan från 1 september till personer med nedsatt immunförsvar. Folkhälsomyndigheten justerar sina rekommendationer och menar att personer som, på grund av sjukdom eller behandling, har ett kraftigt nedsatt immunförsvar bör få en tredje vaccindos mot covid-19.