Berit Bölander är förbundsordförande i SKPF Pensionärerna.

”Oläglig höjning av pensionsåldern”

– Det är bra att pensionsgruppen säger sig vilja lyfta de allra sämst ställda pensionärerna, allt som förbättrar vardagen för våra medlemmar är välkommet. Men samtidigt slår en del av de förslag som man presenterar hårt mot just dessa grupper, konstaterar SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander.

I dag presenterade pensionsgruppen sin principöverenskommelse om de framtida pensionerna (se separat artikel). Som väntat föreslås bland annat höjd pensionsålder, med tidigast uttag av allmän pension vid 64 år.
SKPF Pensionärerna tycker att höjningen kommer olägligt.
– Att höja pensionsåldern samtidigt som många i dag inte ens orkar jobba fram till dagens pensionsålder, det vänder jag mig starkt emot. Att detta dessutom görs i ett läge då frågan om de osunda arbetsmiljöerna som sliter ut folk i förtid, inte på något sätt är löst, det känns inte bra, säger Berit Bölander.

Svaga skrivningar
Pensionsgruppen skriver att åtgärder för arbetsmiljön ”måste övervägas”. Det är alldeles för svagt, menar Berit Bölander.
– Vi har efterfrågat krafttag mot de osunda arbetsmiljöerna, det här är inget sådant. Det gör mig särskilt orolig för dem inom yrken som vård och omsorg, skola och barnomsorg, där det förekommer tunga lyft och ensidiga rörelser som sliter hårt på leder och ryggar.
Inte heller förslaget att det ska räcka med 44 år i yrkeslivet för att kunna få garantipension imponerar på förbundsordföranden.
– Det har presenterats som morot för de som inte väntas orka jobba fram till den höjda gränsen för garantipension. Men det verkar kräva att man kommer in på arbetsmarknaden mycket tidigare än genomsnittet och att man får ett yrkesliv utan arbetslöshetsperioder eller andra avvikelser. Är man ens berättigad till garantipension då, kan man ju fråga sig.

Förstärkt grundskydd
Flera av de positiva förslag som presenterats rör grundskyddet, och dit hör bland annat en höjning av bostadstillägget. Frågorna om grundskyddet är för närvarande under utredning och skarpa förslag väntas först i februari 2018. SKPF Pensionärerna välkomnar alla förbättringar som kommer medlemmarna till del, men ställer sig också frågande till vilken effekt de kommer att få i praktiken.
– Å ena sidan ska garantipensionen stärkas, å andra sidan ska man tvingas jobba längre än i dag för att få den. Vidare ska man kunna få sjukersättning vid högre ålder, samtidigt som man har gjort det snudd på omöjligt att få någon sjukersättning över huvudtaget. Därtill utlovas de sämst ställda pensionärerna stärkt ekonomi, samtidigt som man vill öka det ekonomiska avståndet till de som har haft ett långt yrkesliv. Vi hoppas att grundskyddsutredningen kommer med vettiga lösningar på dessa ekvationer, säger Berit Bölander.
Två frågor som SKPF Pensionärerna har drivit länge är jämställda pensioner och en nedläggning av premiepensionssystemet. I dagens förslag från pensionsgruppen finns inget nytt om jämställdheten, utöver att problemen erkänns och hänvisas till arbetslivet. Någon nedläggning av premiepensionen blir det inte heller, men en sanering utlovas med färre fonder och hårdare krav på förvaltarna.

Text Rikard Johansson