Övervikt tycks vara gynnsamt för äldre. Bättre med lite hull än för smal, det minskar risk för undernäring.

Övervikt bra när man blir äldre

Undernäring är ett stort problem bland de allra äldsta och något som kan leda till döden. Övervikt kan däremot ge ett visst skydd. Till och med svår fetma tycks vara gynnsamt bland äldre som lever på särskilt boende. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet, enligt Maria Burman, läkare i geriatrik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

– Resultaten understryker vikten av att göra riskbedömningar bland de äldre för att förhindra undernäring och viktnedgång eftersom de kan medföra en stor risk för att avlida, säger Maria Burman, säger hon i ett pressmeddelande från Umeå universitet
I sin avhandling har Maria Burman studerat förekomsten av undernäring respektive fetma hos personer över 85 års ålder i Västerbotten och finländska Österbotten. De äldre har undersökts vid hembesök. I sin doktorsavhandling, en studie med cirka 800 personer, kunde man se att undernäring och lågt kroppsmasseindex, BMI, var kopplat till ökad risk för död, medan ett högre BMI var kopplat till en minskad risk för död. 

Högre BMI kopplat till minskad risk för död
En annan studie med 1 600 personer visade att förekomsten av fetma ökat medan förekomsten av undernäring inte förändrats mellan 2000 och 2015, bland personer över 85 år.

I ytterligare en studie i avhandlingen, baserad på registerdata, analyserades data för 48 000 personer som var 65 år och äldre, på särskilt boende i Sverige. Data visade att högre BMI, inklusive högre grad av fetma, var kopplat till en minskad risk för död. 

Tillräckligt med näring viktigast
Högre BMI verkar vara gynnsamt för överlevnaden för de med normalt nutritionsstatus, de i risk för undernäring och delvis för de som klassades som undernärda.

– Befolkningen åldras och därför blir det allt viktigare att förbättra kunskaperna om hur man ska klara hälsan högt upp i åldrarna. Att de äldre får i sig tillräckligt med näring är av avgörande betydelse medan det finns mindre anledning att oroa sig för övervikt som riktigt gammal, säger Maria Burman.

Text Ullacarin Tiderman Foto IStockphoto

Senaste artiklarna