Etikett: Undernäring

Övervikt bra när man blir äldre

Undernäring är ett stort problem bland de allra äldsta och något som kan leda till döden. Övervikt kan däremot ge ett visst skydd. Till och med svår fetma tycks vara gynnsamt bland äldre som lever på särskilt boende. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet, enligt Maria Burman, läkare i geriatrik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Seniorläkare: ”Håll ut i karantänen”

Yngve Gustafson, seniorprofessor i geriatrik vid Umeå universitet, menar att det är illa ställt inom äldrevården på många håll och att coronapandemin ytterligare förvärrat situationen. Han anser att kunskap finns om gamla människors särskilda behov av vård och omsorg, men att man på boendena många gånger varken har resurser eller tillräckligt med personal för att kunna ge en god vård.

Nya råd om mat ska ge äldre bättre hälsa

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet. Men de ger inte bara energi och näring, som är viktigt för den åldrande människan. Måltiden är också ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. För många är det dagens höjdpunkt.

Allt fler äldre får många olika läkemedel

Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel ökar inom äldreomsorgen. Men skillnaderna är stora mellan olika kommuner. Tydliga regionala skillnader syns också vad gäller antalet lår- och höftfrakturer, visar rapporten Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre.