De som har en premiebestämd tjänstepension och som tänker ta ut på kort tid, ska tänka sig för i dessa coronatider.

Pandemin kan försämra pensionerna

Coronavirusets har inte bara negativa effekter på den svensk ekonomi, den kan också komma att påverka våra pensioner. Det befarar Kristina Kamp, pensionsekonom på Min Pension i en intervju i Svenska Dagbladet, SvD. Hon råder personer som tänker gå i pension att göra en pensionsprognos. Kanske är det bästa alternartivet att jobba ytterligare ett år.

Pensionsmyndighetens senaste prognos pekar  mot att inkomstpensionen nästa år ökar med 0,8 procent. Positivt med tanke på att prognosen var negativ och det spåddes en sänkning på 600 kronor i maj. Men myndigheten befarar dock en minskning av inkomstpensionen under 2022.

Inkomspensionen består av olika delar och premiepensionen, som man avsätter själv påverkas av börsen. Och den beräknas minska med 2,5 procent under 2021. Men hur mycket pensionen i slutänden kommer att påverkas av pandemin är ännu osäkert, säger Kristina Kamp till SvD.
– Det beror på den ekonomiska utvecklingen under hösten också, så vi får se. Corona ger lågkonjunktur, vilket ger fler arbetslösa och mindre pengar i inkomstpensionen, med det finns många fler delar, säger hon till SvD.

Inkomstpensionen kan minska
När det gäller inkomstpensionen som är den största delen av den allmänna pensionen befarar hon att den kan bli mindre.
– Om fler blir arbetslösa och det dessutom inte blir några löneförhöjningar, vilket det inte ser ut som vi kommer att få, då kommer det att betalas in mindre pengar till systemet. Så det finns en risk för att inkomstpensionen kommer minska, säger hon i intervjun.

Premiepensionen som är den mindre delen av den allmänna pensionen placeras passivt eller aktivt, av varje person, i fonder. Den kan påverkas negativt eftersom den speglar börsens uppgång och nedgång.
– Det beror på helt vilka fonder du har. Årets premiepensionsutbetalningar de påverkas inte alls för de fastställs året innan och det kommer göras nu också inför 2021. Men för den som haft fonder som minskat under året kommer det bli en minskning.

Född före 1938 – ingen premiepension
Men de som redan har gått i pension har en förhållandevis liten del sparad i premiepensionen och de som är födda före 1938 har inte någon premiepension alls. Det innebär att dessa pensionärer inte påverkas särskilt mycket. Och personer med garantipension påverkas inte alls av negativa förändringar i den allmänna pensionen.
– Garantipensionen påverkas inte alls, för den fastställs utifrån basbelopp. Corona kommer inte påverka de fattigaste så länge vi inte får deflation, säger Kristina Kamp till SvD.

Hur mycket tjänstepensionen påverkas skiljer sig också åt. De som har en förmånsbestämd tjänstepension påverkas inte, eftersom pensionen fastställs efter år i arbete och lönenivån de sista åren.
– Men de som har premiebestämd påverkas, där sätter arbetsgivaren av en summa pengar varje år som placeras på olika sätt. Har inga val gjort så hamnar den premiebestämda pensionen i traditionell försäkring och det är en blandning mellan fastighetsinnehav, obligationer och aktier. De kan ju påverkas negativt om börsen går ner eftersom att räntedelen och fastighetsdelen inte heller gått så bra, förklarar Kristina Kamp i intervjun.

Gör en pensionsprognos
Hon råder den som ska gå i pension inom kort att göra en pensionsprognos.
– Tänk på att pension ska betalas ut för vissa pensionärer i 20 år, säger hon.

Hon råder dem som har en premiebestämd tjänstepension och som de tänkt ta ut på kort tid, att tänka sig för. Det kanske är bättre att fördela uttaget på många år, menar hon. Och om man är orolig för en låg pension är det kanske både bättre och enklare att jobba ett år till.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto